Blærekateter (rutiner)

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

  • Pasienter som trenger blærekateter bør rutinemessig ha silikonkateter med temperaturmål.
  • Ved seponering av kateter påse at pasienten får tømt seg. Sjekk også med blærescanner noen ganger det første døgnet - for å se tømmingsgrad og unngå at pasienter blir liggende med overfylt blære etter fjerning av blærekateter.
  • Sjekk urin-stix tre dager etter at blærekateter er fjernet, og ta også bakteriologisk undersøkelse hvis det er utslag på nitritt eller leukocytter.