Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

BK virus DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Grete Kro Birkeland, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om polyomavirus‐assosiert nefropati hos nyretransplanterte.

Prøvemateriale 

Biopsi på steril prøvebeholder eller på virus transportmedium.

For plasma og urin, se: BK virus DNA kvantitering.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av BK virus DNA ved hjelp av polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist / Ikke påvist / Inkonklusiv.

Svartid 

1 - 5 virkedager.

Tolkning 

Påvist BK virus DNA blir vurdert og kommentert av lege.

Merknader 

Fra 13.9.22 er analysen forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering. Resultatet gis nå ut i internasjonale enheter (IU)/ml i stedet for kopier/ml. Tidligere deteksjonsgrense var 60 kopier/ml. Ny deteksjonsgrense er 160 IU/ml.

Av tekniske årsaker knyttet til visning i journal- og laboratoriedatasystemet vil også tidligere utførte BK-virus analyser få ny enhet, selv om disse er analysert med kopier/ml.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.