Om håndboken

01.03.2024Versjon 0.3

Generelt 

Håndbok om antibiotikabruk i primærhelsetjenesten skal være et nyttig supplement til retningslinjen for alle som forskriver og håndterer antibiotika i fastlegepraksis, legevakt, sykehjem og hjemmetjenesten.

Antibiotikasenteret for primærmedisin er ansvarlig for håndboken. Nye kapitler publiseres fortløpende.