Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Pneumokokkantigen

Akkreditert: ISO 15189
18.07.2021Versjon 1.0Forfatter: Turid Høiem, Nils Olav Hermansen, Fredrik Müller

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller pneumokokkmeningitt.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvemateriale kan oppbevares i inntil 24 timer ved romtemperatur, inntil 1 uke (spinalvæske) eller 2 uker (urin) i kjøleskap (2-8ºC) eller i fryser (-18 til -24ºC).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk hurtigtest som påviser antigen fra Streptococcus pneumoniae.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

Innen 2 timer.

Tolkning 

Negativ test utelukker ikke infeksjon med Streptococcus pneumoniae, da antigenmengden i urin/spinalvæske kan være under deteksjonsnivået til testen.

Merknader 

  • Analysen kan være falsk positiv inntil 5 døgn etter pneumokokkvaksinasjon
  • Etter gjennomgått pneumokokkpneumoni kan analysen være positiv i flere uker
  • Testen er lite egnet hos førskolebarn på grunn av hyppig positivt resultat ved pneumokokk bærerskap

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.