Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Pneumokokkantigen

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Turid Høiem, Nils Olav Hermansen, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumokokkpneumoni eller pneumokokkmeningitt.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvemateriale kan oppbevares i inntil 24 timer ved romtemperatur, inntil 1 uke (spinalvæske) eller 2 uker (urin) i kjøleskap (2-8ºC) eller i fryser (-18 til -24ºC).

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk hurtigtest som påviser antigen fra Streptococcus pneumoniae.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

Innen 2 timer.

Tolkning 

Negativ test utelukker ikke infeksjon med Streptococcus pneumoniae, da antigenmengden i urin/spinalvæske kan være under deteksjonsnivået til testen.

Merknader 

  • Analysen kan være falsk positiv inntil 5 døgn etter pneumokokkvaksinasjon
  • Etter gjennomgått pneumokokkpneumoni kan analysen være positiv i flere uker
  • Testen er lite egnet hos førskolebarn på grunn av hyppig positivt resultat ved pneumokokk bærerskap

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.