Analyser

Mycoplasma genitalium makrolidresistens

24.05.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved påvist Mycoplasma genitalium DNA.

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

Urethrasekret (menn)

Cervix/vaginalsekret

Vaginalsekret

Halssekret

Analsekret

Abscessinnhold

Konjunktivalsekret

Urin uten tilsetning:

15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating. I transportglass uten borsyre.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Analysen blir automatisk utført på alle prøvre hvor det påvises M genitalium

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)