Meniskutur

16.03.2018Versjon 1.1Forfatter: Sven Young og Rune Muri

Innledning 

Fiksering av rupturer i fremre deler av meniskene kan være vanskelig med bioabsorberbare piler. I tillegg blir enkelte pasienter plaget med smerter ved bruk av piler i dette området, spesielt hvis en bruker for lange piler. Nedenfor beskrives en lettvint og effektiv metode for menisksutur som er spesielt nyttig i disse tilfellene.

 

 

1. Palper ut leddlinjen og finn riktig innstikk og retning med en sprøytespiss mens du ser på det aktuelle området igjennom skopet. Lag et lite snitt i huden når du finner riktig sted.

 

2. Tre den ene enden av en farget og en ufarget PDS 0 el. l. igjennom hver sin opptrekkskanyle. Stikk stikk kanylene inn i leddet gjennom menisken ca 5 mm fra hverandre.

 

 

1. Palper ut leddlinjen og finn riktig innstikk og retning med en sprøytespiss mens du ser på det aktuelle området igjennom skopet. Lag et lite snitt i huden når du finner riktig sted.

 

2. Tre den ene enden av en farget og en ufarget PDS 0 el. l. igjennom hver sin opptrekkskanyle. Stikk stikk kanylene inn i leddet gjennom menisken ca 5 mm fra hverandre.

 

 

1. Palper ut leddlinjen og finn riktig innstikk og retning med en sprøytespiss mens du ser på det aktuelle området igjennom skopet. Lag et lite snitt i huden når du finner riktig sted.

 

2. Tre den ene enden av en farget og en ufarget PDS 0 el. l. igjennom hver sin opptrekkskanyle. Stikk stikk kanylene inn i leddet gjennom menisken ca 5 mm fra hverandre.