Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Borrelia IgG/IgM immunoblot

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Borrelia IgG/IgM immunoblot brukes til konfirmering av resultater ved reaktiv borrelia screeningtest. Se Borrelia for detaljer.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Rekvireres av lege ved Enhet for serologi Ullevål etter vurdering av primærtest-resultatene.

Undersøkelsesprinsipp 

"Line test" for kvalitativ påvisning av Borreliaantistoffer. Automatisk utførelse og avlesning på Profiblot48.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Positiv samt kommentar.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Blotanalysen gjøres for å bekrefte eller avkrefte et svakt positiv resultat i primærtesten.

Analyseresultatet tolkes og kommenteres av lege.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.