Analyser

Hepatitt C virus (HCV) antistoff

29.05.2024Versjon 1.9

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningtest for Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

En av følgende

Undersøkelsesprinsipp 

To-trinns immunkjemisk analyse (CMIA) til kvantitativ påvisning av anti-HCV.

Svar 

Negativ/Positiv.

Svartid 

1 dag.

Tolkning 

Positive funn kommenteres og valideres av lege basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt C.

Merknader 

Hepatitt C er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.