Analyser

E coli DNA

23.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meningitt forårsaket av E.coli, særlig aktuelt hos nyfødte.

 

Kontakt vakthavende mikrobiolog for avklaring av analysering.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Ikke spesielle krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Utførende laboratorium 

Molde & Ålesund.

Svar 

Påvist / Ikke påvist.

Svartid 

1-2h.

Merknader 

Analysen utføres som en del av et større PCR-panel (BIOFIRE® FILMARRAY® Meningitis/Encephalitis).

Denne panel utføres bare ved mistanke om akutt sykdom hvor hurtig diagnostikk er avgjørende for videre behandling.