Patellaluksasjon - Traumatisk

25.09.2020Versjon 1.2Forfatter: Vera Halvorsen

Klinikk 

Nesten alltid lateral dislokasjon. Like vanlig hos begge kjønn. Vanligst er aktive personer over 12 år. Typisk anamnese med intern rotasjon av valgisert, belastet kne, skaden skjer ofte under idrett. Spontanreponering vanligst. Mediale smerter. Ved fortsatt luksasjon: Synlig feilstilling av patella.

Diagnostikk 

Rtg. av kne og patella kan vise avulsjonsfragment av patellas medialside ved aksiale bilder av patella. MR for å avdekke ev. kondrale skader (assosiert skade hos 39-70% hos barn). Ofte ledsagende MCL-skade.

Behandling 

Hvis ikke spontanreponert: Reponering i sedasjon. Pasienten i ryggleie, lett fleksjon i hoften. Ekstender kneet sakte med samtidig press over lateralsiden av patella. Artroskopi dersom tegn på osteokondral skade på MR. Fragmenter kan fikseres med Biofix piler, skruer eller sutureres. Pasienten mobiliseres med gipslaske (første par uker) eller ortose.

Etterbehandling 

Bevegelsestrening. Fysioterapi med opptrening av knestabiliserende muskulatur.

Kontroll 

Poliklinisk kontroll, ev. med rtg. etter 6 uker.

Prognose 

Residivfrekvensen ved konservativ behandling er høy (50-80%). Men det er ikke påvist at primær operativ behandling gir bedre langtidsresultater. Ved residiverende lukasjoner kan det være indisert med utredning og evt. operativ behandling.

Referanser 

  1. Beasley LS, Vidal AF: Traumatic patellar dislocation in children, Current Opinion in Pediatrics 2004
  2. Nietosvaara Y et al: Acute patellar dislocation in children, J Pediatr Orthop. 1994;14(4):513
  3. Palmu S et al: Acute patellar dislocation in children (rct), J Bone Joint Surg Am. 2008;90(3):463