Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus (HBV) core antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: Akkreditert iht NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.8Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA Plasma.

Minimum 250 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.