Implantert defibrillator (hjertestarter)

14.09.2021Versjon 1.1

Definisjon 

En automatisk implanterbar konverter/defibrillator (ICD) "hjertestarter" er en stor pacemaker som automatisk kan pacekonvertere (ATP, anti-takykardi-pacing) ventrikkeltakykardier, fungere som vanlig pacemaker ved bradykardier og gi konvertering/defibrilleringsstøt på cirka 30-40 joule ved svært rask ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Pasientene vil ofte være våkne ved støt. Selv ved ventrikkelflimmer vil ofte behandlingen bli gitt så raskt at pasienten ikke rekker å besvime. Pacekonvertering av ventrikkeltakykardier merkes oftest ikke av pasientene.

 

Eldre apparater var store og ble lagt subkutant på abdomen. Ved bytte blir de nye (små) ICDene også lagt på maven. Nå er apparatene mindre, under 80 g, og legges under muskelfascien på thorax som vanlig pacemaker Moderne ICD-er kan ha levetid på over 10 år.

Diagnostikk 

Anamnese. Pasientene har pacemakerkort. ICDen er synlig på abdomen eller thorax hvis ikke pasienten er overvektig.

Behandling 

Hvis pasienten er klinisk kjekk etter behandling/støt, kontaktes hjertelaboratoriet tlf. 22 11 92 03 ved første anledning på dagtid for avtale om kontroll.

 

Har pasienten fått flere støt eller er klinisk påvirket bør pasienten overvåkes på hjerteovervåkningen eller med telemetri, og kardiologisk bakvakt kontaktes.

 

Pacemaker og ICD-senteret eller hjertebakvakt må kontaktes før det gjøres noen form for kirurgi.

 

Ved rubor, hevelse, ømhet og tegn til dårlig hud over ICDen må Hjertelaboratoriet kontaktes. Ta aldri prøver fra defibrillatorlommen!

Inaktivering 

ICDens takykardibehandling kan inaktiveres ved å legge en kraftig magnet over apparatet. Apparatet er da hemmet så lenge magneten ligger på, og er aktiv straks magneten tas av. Magnet finnes på Hjertelaboratoriet samt på overvåkningen og anestesiavdelingen. Dette er aktuelt ved operasjoner hvor diatermi skal benyttes. ICDen skal ikke omprogrammeres før en operasjon.

Oppfølging 

Pasientene følges opp ved Pacemaker og ICD-senteret og har alltid avtale om ny kontroll. Et økende antall av hjertestarterpasientene følges nå via internett ved hjelp av en trådløs sender pasienten får med seg hjem. Ved død må apparatet avleses og deaktiveres (kontakt Pacemaker og ICD-senteret) før obduksjon. Apparatet må deretter fjernes og sendes senteret. En aktiv defibrillator kan gi kraftig støt ved obduksjon, og kraftig eksplosjon ved kremering.