Forenklet Forløp elektiv håndkirurgi (Plastikkir)

29.11.2023Versjon 0.1

Definisjon 

Pasienter til håndkirurgi er ofte friske personer med få funksjonsbegrensninger. Da inngrepene regnes som lavrisiko kirurgi, er det etablert et «Forenklet Forløp» for disse pasientene.

Når operasjonsindikasjon stilles 

Kirurg tar stilling til om de oppfatter pasienten som sprek og egner seg for «Forenklet Forløp».

Det er en fordel om kirurg noterer om inngrepet kan gjøres i blokade.

Preoperativ informasjon gis av kirurg: Faste etter midnatt, drikke frem til kl 06 operasjonsdagen. Ikke ta noen medikamenter operasjonsdagen.

Kriterier for Forenklet Forløp for håndpasienter 

  • Funksjonskapasitet: Kan gå opp 2 etasjer i trapper med rask gange uten pause.
  • Kun friske eller mild sykdom uten funksjonsbegrensning. Eks. BMI < 40, mild lungesykdom, velregulert DM og velregulert hypertoni. Normalt alkoholforbruk/ingen rusmisbruk. Ikke gravide. Alder >= 4 år.
  • >9 måneder siden: -hjerteinfarkt, -cerebrovaskulær hendelse og -innsatt stent grunnet koronarsykdom

 

Labprøver og EKG: Ikke nødvendig.

Håndpasienter som ikke oppfyller kriteriene, må gå gjennom ordinært kirurgisk mottak. I tvilstilfeller sendes «gul lapp» til OT-anestesi: SO Hau KSK OT Henvisning.

I ventetiden frem til operasjonstidspunkt 

FF-skjema: sendes anestesilege på OT for gjennomgang (SO Hau KSK OT Henvisning). Anestesilege som går gjennom FF-skjemaene, trykker på «Tilbakemelding» i DIPS og svarer der om OK for FF eller om pasient må gå gjennom vanlig kirurgisk mottak med innkomstjournal.

Trykk deretter på "Kvitter" på FF-skjemaet, så forsvinner det fra Innboksen.

 

Ved spørsmål: DIPS-addresse (gul lapp) til sekretærene på Plastikkir "SO Hau PKir Innleggelseskontor" eller telefon: 973543.

 

Anestesilege ringer pasient hvis medikamenter skal tas opr dag eller nulles lengre enn samme morgen.

Preoperativ vurdering hos kirurg hvis mer enn 3 mnd siden poliklinisk konsultasjon 

Når pasienten kommer tilbake til kirurg for bekreftelse av operasjonsindikasjon må kirurgen spørre om endring i helsetilstand eller om pasienten har startet på noen nye medikamenter siden sist. Dette noteres i journalen. (Ex «helsen er uendret siden sist»)

Om pasienten ikke lenger kvalifiserer for «Forenklet Forløp», sendes vedkommende til ordinært kirurgisk mottak.

Anestesimetode 

Det er ikke et krav at pasientene skal kunne opereres i blokade men det vil være førstevalg. Dette avvikes bl a ved lange inngrep, behov for beinhøsting fra hoftekam, behov for opplæring i opr.feltet eller hvis kirurg ber om det av andre grunner (ex pasient ikke egner seg).

 

«Forenklet Forløp» kan benyttes både for pasienter som opereres ved DKS og i SOP.

Pasienter som IKKE egner seg til Forenklet forløp 

Pasient med moderat til alvorlig systemsykdom med betydelig funksjonsbegrensninger.

Eksempler: Dårlig kontrollert Diabetes Mellitus eller dårlig kontrollert hypertoni. KOLS, adipositas med BMI >=40, aktiv hepatitt, alkoholavhengighet/misbruk, Pacemaker, ICD, moderat redusert ejeksjonsfraksjon, nyresvikt i dialyse, atrieflimmer med funksjonsbegrensninger eller graviditet.

< 9 måneder siden: -hjerteinfarkt, -cerebrovaskulær hendelse og -innsatt stent grunnet koronarsykdom.