Forfattere og andre bidragsytere

24.01.2023Versjon 1.13Forfatter: Hebe Désirée Kvernmo

Forfattere og bidragsytere 2022 

Hebe Désirée Kvernmo

Overlege dr. med./Professor 2/MHA

Spesialist i ortopedisk kirurgi og Håndkirurgi (Isl)

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

 

Anette Gamst

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Ànne Màret Guttorm Dønland

Overlege

Spesialist i plastikkirurgi

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Kristin Melby Olsen

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Frida Nissen Igland

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Daniela Müller

Håndterapeut av DAHTH,

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Aslak Lima Braut

Konstituert overlege

Ortopedisk avdeling

Nordlandssykehuset avd. Vesterålen

Stokmarknes

 

Kjartan Koi

Seksjonsoverlege håndkirurgi

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Ortopedisk avdeling

Nordlandssykehuset

Bodø

 

Katrin Valen Ek

Overlege

Spesialist i plastikkirurgi

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Anna Aamodt

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Fanny Agnes Marie Olsen

Konstituert overlege

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Morten Lysholm Steen

Seksjonsoverlege ortopedi

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Kirurgisk avdeling

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Synnøve Misund Rese

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Harry Johansen

Pensjonert overlege i håndkirurgi og ortopedi

Spesialist i ortopedisk kirurgi

 

Anders Hammer

Pensjonert overlege i håndkirurgi og ortopedi

Spesialist i ortopedisk kirurgi

 

Makoto Tamai

Håndkirurg/leder av Hand Clinic

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Japan

 

Massimiliano Crespi - Medical Illustrator
GSM and WhatsApp. +39 3479001944
Skype: max.crespi
new.max-medicalillustrator.com
email: info@max-medicalillustrator.com

Facebook @max.crespi.70

Lena Danielson

Overlege dr. med./Professor

Spesialist i anestesiologi

Anestesiavdelingen/Smerteavdelingen

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

 

Linn-Beate Gule Wiik

Ergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Cecilie Bendiksen Wold

Avdelingsoverlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Ortopedisk avdeling

Nordlandssykehuset

Bodø

 

Gunnvald Kvarstein

Overlege dr. med./Professor

Spesialist i anestesiologi

Anestesiavdelingen/Smerteavdelingen

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

Smerteavdelingen

Oslo Universitetssykehus

Oslo

 

Silvia Elisabeth Stierle

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Felix Vilhelm Åberg

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Dag Johansen

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Grete Morberg

Spesialergoterapeut

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Eivor Rasmussen

Spesialergoterapeut

Enhet Helse I Arbeid og Håndpoliklinikk

Finnmarkssykehuset/Kirkenes sykehus

Kirkenes

 

Hege Anita Steffensen

Egoterapeut

Kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering

Nordlandssykehuset avd. Vesterålen

Stokmarknes

 

Mathias Larsen

Ergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Merethe Eriksen

Spesialergoterapeut

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Ingrid Renli

Spesialergoterapeut

Nordlandssykehuset HF | Kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering Lofoten

Gravdal

 

Jon Fredrik Stuestøl

Overlege

Ortopedisk avdeling

Sykehuset i Vestfold

Tønsberg

 

Torstein Husby

Pensjonert overlege i håndkirurg OUS, dr. med.

Spesialist i ortopedisk kirurgi

 

Børge Olsen

Overlege

Skadelegevakta i Oslo

 

Morten Eikrem

Overlege

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Ålesund sykehus

 

Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery

Louisville KY

USA

 

Jan Fredrik Frantzen

Kommunikasjonsavdelingen, UNN

 

Fagavdelingen

Helse Nord RHF

Forfattere og bidragsytere 2018 

Hebe Désirée Kvernmo

Overlege dr. med./Professor/MHA

Ortopedisk kirurgi/Håndkirurgi (Isl)

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

 

Dag Johansen

Overlege

Ortopedisk kirurgi

Kirurgisk avdeling

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Cecilie Bendiksen Wold

Overlege

Ortopedisk kirurgi

Ortopedisk avdeling

Nordlandssykehuset

Bodø

 

Kjartan Koi

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Heidi Hanssen

Overlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Harry Johansen

Overlege

Ortopediske kirurgi

Nordlandssykehuset avd. Vesterålen

Stokmarknes

 

Grete Morberg

Spesialergoterapeut

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Bengt Andreas Klevebro

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Eivor Rasmussen

Spesialergoterapeut

Enhet for Fysio- og Ergoterapi

Klinikk Kirkenes

Finnmarkssykehuset

Kirkenes

 

Synnøve Misund Rese

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Elin Øksnes

Ergoterapeut

Ergo- og fysioterapitjenesten Nordlandssykehuset

Bodø

 

Hege Anita Steffensen

Egoterapeut

Kliniske servicefunksjoner, habilitering og rehabilitering

Nordlandssykehuset avd. Vesterålen

Stokmarknes

 

Jan Fredrik Frantzen

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsavdelingen

UNN

Tromsø

 

Marit Kristin Maarnes

Spesialergoterapeut

Ergo- og fysioterapitjenesten

Nordlandssykehuset

Bodø

 

Linn-Beate Gule Wiik

Ergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery

Louisville KY

USA

 

 

Aslak Lima Braut

Assistentlege

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Silje Mathisen

Fagradiograf Generell 1

Røntgenavdelingen

UNN

Tromsø

 

Gunnvald Kvarstein

Overlege dr. med./Professor

Anestesiologi

Anestesiavdelingen/Smerteavdelingen

UNN/Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Tromsø

Smerteavdelingen

Oslo Universitetssykehus

Oslo

 

Katrin Valen Ek

Overlege

Plastikkirurgi

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Silvia Elisabeth Stierle

Overlege

Ortopedisk kirurgi

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Ànne Màret Guttorm Dønland

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Daniel Guneriussen

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Fanny Agnes Marie Olsen

Assistentlege

Håndkirurgisk enhet

Ortopedisk avdeling

UNN

Tromsø

 

Morten Lysholm Steen

Overlege

Ortopedisk kirurgi

Kirurgisk avdeling

Helgelandssykehuset avd. Rana

Mo i Rana

 

Astrid-Marie Abramsen

Assistentlege

Ortopedisk avdeling

Nordlandssykehuset

Bodø

 

Randi Ylvisaker

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Anette Gamst

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Kristin Melby Olsen

Spesialergoterapeut

Ergoterapi, logopedi og sosionomtjenester

UNN

Tromsø

 

Fagavdelingen

Helse Nord RHF