Analyser

SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest

12.05.2021Versjon 1.0

Indikasjon 

Viktig:

  • Bruk av SARS-CoV-2 RNA (ordinær test) er ALLTID hovedregel ved mistanke om covid-19. 
  • Hurtigtest brukes kun etter indikasjoner angitt under, og kun dersom det samtidig gir en konkret betydelig konsekvens ved ø-hjelp. Dersom pasient uansett skal smitteisoleres og det ikke er annen indikasjon for bruk av hurtigtest, skal ordinær test benyttes

Prøvemateriale og prøvetaking 

  • Nasopharynxprøve OG Halsprøve sammen i ett rør med virus transportmedium eller flytende amies med orange kork
  • Nasopharynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus
  • Materiale fra nedre luftveier tas i steril prøvebeholder
  • Påse at prøveglass er skrudd godt igjen og at utsiden er avspritet før forsendelse.
  • Lekk prøve vil ikke bli analysert av HMS-hensyn.

Prøvebehandling/HMS 

Påse at prøveglass er skrudd godt igjen og at utsiden er avspritet før forsendelse.

Lekk prøve vil ikke bli analysert av HMS-hensyn

Oppbevaring og forsendelse 

Rask levering påkrevet.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA: Påvist/Ikke påvist.

Ved Inkonklusivt resultat, anbefales ny prøve.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk i DIPS og på helsenorge.no

Svartid 

Ca 90 minutter fra mottatt prøve til ferdig svar ut. På kveld/natt må det påregnes noe lengre svartid.

Tolkning 

Et negativt resultat vil ikke sikkert kunne utelukke smitte hvis prøven tas i inkubasjonstiden. Ved nedre luftveisinfeksjoner kan det være lav/ikke påvisbar virusmengde i øvre luftveier. 

 

Ved negativt resultat i prøve fra øvre luftveier bør dråpesmitteregime opprettholdes hos pasienter der det fortsatt er sterk mistanke om Covid-19 i nedre luftveier.