Telefon og callinger

15.05.2019Versjon 2.0

Telefonnummer utenfra 

Telefonnummer utenfra (55 + internnummer)

Intensiv sentral:

Tlf: 972450/972451/972410 Htf: 972450 Fax: 972468

Postoperativ seksjon sentral:

Tlf: 972438/972440, Htf: 2438/2440

TIO:

Tlf: 970391/970396

Seksjonsoverlege intensiv:

Tlf/htf/p-søk:7 6359/calling 9-6878

Seksjonsleder intensiv:

Tlf: 972443, Calling 9-2443

Medisinsk intensiv 6 etg, MIO

Tlf/htf: 973660/93660

Brannskadeavsnitt 5 etg:

Tlf/htf: 973560, 973562/93560, 973562

Brannskadeavsnitt, badet:

Htf: 973568

Med. avd. post 6 (infeksjon):

Tlf/htf: 973720/973720

Med. avd. post 2 (dialyse):

Tlf/htf: 973620/973620

Røntgenavdeling:

Tlf/htf/p-søk 2392 (radiograf)

Med. undersøkelse:

Tlf/htf: 972130/972137

Hjerteavdelingens poliklinikk:

Tlf/htf 972220

MFH (bakteriologi):

Tlf/htf: 974629

MFH (virus)

Tlf/htf: 974626

Scintigrafi (vent/perf)

Tlf/hft: 972199

 Psykaitri kosult-tjenetsen (dagtid)

Tlf: 974595

Vaktcallinger & telefoner 

Vaktcallinger & telefoner

Intensivlege (dag & natt):

932548

Akuttsøker (dag & natt):

932547 (+ SOP vakt 15-08)

Bakvakt SOP

932236 (08-20) mob: 932 30481

Bakvakt intensiv:

932453 mob.telefon: 932 30451

Bakvakt hjerteanestesilege:

932322 mob. telefon 932 30452

Bakvakt OT anestesi

932234

Bakvakt Hode/Hals

932235

Anestesilege KK:

934218

Kirurg forvakt 1:

932544, 2: 932545 (leder traumeteam)

Bakvakt gastro:

933400

Bakvakt kar:

77382 (kun telefon)

Bakvakt hjerte:

933630

Ortoped forvakt:

932546

Ortoped bakvakt:

933750

Nevrokirurg forvakt:

932540

Nevrokirurg bakvakt:

932541

ØNH forvakt:

932539

Plastisk kirurg forvakt:

932800

Med. M1

932542

Med M2

932536

Mottakslege

977911

Lungeavd. forvakt

933550

Lungeavd. bakvakt

933551

Bakvakt hjerte MIO:

932999

Seksjonsvakt infeksjon:

933720

Infeksjonslege intensiv

933721 (dag)

Hygiene-overlege

932980

Seksjonsvakt nefro:

933620

Seksjonsvakt gastro

933603

Vakthavende røntgenlege:

932391 (traume + døgn)

Vakthavende anestesisykepleier:

932741

Vakthavende operasjonssykepleier:

932300

 Traumebakvakt

 976334 / mobil 91877419