Spontan bakteriell peritonitt (SBP)

15.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

Infisert ascites, vanligvis med tarmbakterier. Dette er en alvorlig tilstand med ubehandlet høy mortalitet. Tilstanden kan inntreffe uten feber, magesmerter eller CRP-stigning. Ofte ses bare forverret allmenntilstand eller økende encefalopati. Tilstanden kan utløse hepatorenalt syndrom (se under).

 

Da symptomene er uspesifikke er det viktig med høy bevissthet om tilstanden og lav terskel for diagnostisk ascitespunksjon. Det tas væske til i) blodkulturflasker, ii) celletelling m/diff (EDTA-glass) og iii) biokjemisk analyse (albumin, glukose). Diagnosen stilles på grunnlag av økt celletall: > 0,4*109 hvite blodlegemer/l eller > 0,25*109 nøytrofile granulocytter/l.

Behandling 

Cefotaksim 2 g i.v. hver 8. time i 5-10 dager. Gi i tillegg albumin i.v. 40 g x 1/døgn. Albumintilførselen reduserer mortalitet og risiko for hepatorenalt syndrom. Husk justering av antibiotika når bakteriologisk svar foreligger.

Profylakse 

Pasienter som har hatt en episode med SBP har betydelig risiko for residiv og langtidsprofylakse med f.eks. ciprofloksacin eller trimetoprim-sulfa kan overveies. Risiko for resistensproblemer gjør at en slik strategi likevel sjelden velges.