Seksuelle overgrep hos multitraumepasienter

16.05.2023Versjon 0.5Forfatter: Natalja Lemutkina

Generelt 

Bergen legevakt har egen SO-vakt 24/7. Dette er leger som er kurset i mottak av pasienter utsatt for seksuelle overgrep og som har egne sjekklister for hvordan dette skal utføre i henhold til at funn skal kunne benyttes i eventuell rettsak. SO vakt kan kontaktes via sentralbord Bergen legevakt på

55 56 87 65 og be om å bli satt over til SO bakvakt for råd dersom pasienten ikke er i en tilstand som gjør at pasienten ikke kan fysisk møte opp på legevakten.

 

Livskrisehjelpen på Bergen legevakt følger opp pasientene i etterkant på 55 56 87 54 og pasientene kan ringe de hverdager mellom 08.30--22.30 og helg/heligdager 12.00-20.30.

 

Pasientene bør få informasjon om rett til bistandsadvokat

Diagnostikk 

Utredning initialt:

-Nullprøver Hep B+C+HIV

-HCG

-Urin og blod toksikologi som sendes til Oslo og rettsmedisinsk intistutt.

-DNA-prøver

-Gyn us med test mtp STD

Behandling 

Behandling initialt:

-Vurdér Engerix (Hep B profylakse)

-Azitromax 500 mg tbl x 2 engangsdose (chlamydia profylakse)

-Vurdér HIV profylakse

-Vurdér angrepille; norlevo/ellaOne

Oppfølgning 

Pasienter tilhørende Bergen kommune kan følges opp ved Bergen legevakt eller egen etter avtale

-Pasienter som ikke tilhører Bergen kommune, følges opp av egen lege

 

1 mnd

-Blodprøve (hep B + C, syfilis, HIV). HCG

-Evt. Engerix

 

2 mnd

-Chlamydia sevtest, evt. Engerix

 

3 mnd:

-Blodprøve (hep B + C, syfilis, HIV).

 

6 mnd

-Blodprøve hep B

 

12 mnd

-Evt. engerix

 

13 mnd

-Evt. nye blodprøver hep B

 

Det er viktig med tidlig psykologisk støtte :

SMISO-Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep.

Senter har også tilbud for pårørende. Telefon: 55 90 49 90