Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Pneumocystis jirovecii DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik Müller, Cecilie Torp Andersen

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni hos immunsupprimerte pasienter. Se også Pneumocystis jirovecii.

Prøvemateriale 

Prøve i sterilt prøveglass.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Rask transport til laboratoriet er viktig.

Undersøkelsesprinsipp 

Semikvantitativ påvisning av P. jirovecii DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

  • Alle positive funn blir ringt til rekvirent, angi derfor telefonnummer/callingnummer på rekvisisjonen
  • Ved sterkt positivt resultat utføres i tillegg Pneumocystis jirovecii antigen (immunfluorescens)-undersøkelse.Resultat av de to undersøkelsene sammenholdes
  • Ved moderat og svakt positivt resultat er P. jirovecii immunfluorescens-undersøkelse erfaringsmessig negativ og utføres derfor ikke

Svartid 

Hverdager: Svar samme dag eller dagen etter. Undersøkelsen utføres ikke lør-, søn- og helligdager.

Tolkning 

Tolkning er avhengig av prøvemateriale da mengden DNA/cyster er høyest i alveolene og undersøkelse av materiale fra øvre luftveier antas å være mindre sensitiv.

 

For prøver fra nedre luftveier/BAL gjelder;

  • P.jirovecii DNA: Sterk positiv (P. jiroveci immunfluorescens positiv eller negativ): Pneumocystis pneumoni overveiende sannsynlig
  • P.jirovecii DNA: Moderat positiv (og P. jiroveci immunfluorescens negativ): Pneumocystis pneumoni mulig. Funn må sammenholdes med klinikk og radiologiske funn. Behandling bør overveies hos immunsupprimert pasient
  • P.jirovecii DNA: Svak positiv. Klinisk betydning usikker. Mulig kolonisering. Behandling kan overveies hos immunsupprimert pasient

Svak positiv i prøver fra øvre luftveisprøver/ekspektorat kommenterers som følger;

  • Klinisk betydning usikker. Kvantitering i prøve fra øvre luftveier og ekspektorat er usikker, men funn av lav mengde Pneumocystis DNA i øvre luftveier indikerer høyere mengde i lungene. Ved tvil om diagnosen anbefales BAL da mengden cyster/DNA er høyere i nedre luftveier. Behandling kan overveies hos immunsupprimert pasient.

Merknader 

Analysen kan også utføres i ekspektorat eller munnskyllevann, men med lavere sensitivitet. Bronkialskyllevæske, sekundært indusert sputum anbefales.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.