Analyser

Varicella-zoster virus IgM

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

Analysetid 1-3 virkedager.

Svartid vil variere mellom laboratorier.