Glukokortikoidindusert (iatrogen) binyrebarksvikt

20.01.2021Versjon 0.5Forfatter: Birgitte Nelleman (revmatolog Diakonhjemmet), Anders P Jørgensen, Eystein S Husebye, Kiarash Tazmini

Forord 

Glukokortikoider brukes ofte i behandling av revmatiske sykdommer, og er den vanligste årsaken til binyrebarksvikt. For utredning og behandling se kapittelet Glukokortikoidindusert (iatrogen) binyrebarksvikt publisert i Nasjonal Veileder i Endokrinologi med revmatolog Birgitte Nelleman som førsteforfatter.