Blødende øsofagusvaricer

15.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

For generelle tiltak ved GI-blødning se s. 181. Ved mistanke om variceblødning gis i.v. Glypressin 2 mg så fort som mulig. Glypressin senker portvenetrykket og medfører ofte at blødningen stopper opp, noe som også gir bedre endoskopisk oversikt. Før endoskopi må pasienten stabiliseres sirkulatorisk og intubasjon skal vurderes for å sikre luftveier, og for å oppnå bedre arbeidsbetingelser for endoskopisk behandling.

Behandling 

Blødende øsofagusvaricer behandles primært med strikkligatur, fundusvaricer primært med injeksjon av vevslim. Dersom det ved disse metodene ikke oppnås blødningskontroll, kan det legges en blødningsstent (som komprimerer varicene), evt. vurderes ballongtamponade (Sengstakens sonde). Dersom det fortsatt ikke oppnås kontroll, er akutt TIPS aktuelt.

 

Hvis diagnosen bekreftes, kontinueres Glypressin i 48 timer; 1-2 mg x 6 for å forebygge reblødning. Dosen tilpasses effekt og bivirkninger.

 

Pasienter med levercirrhose og variceblødning gis profylaktisk antibiotika (i.v. cefotaksim 2 g x 3) da det reduserer både risiko for alvorlig infeksjon og mortalitet.

 

Protonpumpehemmer gis kun dersom samtidig øsofagitt eller ulcussykdom da det øker risikoen for SBP.

 

Etter en episode med variceblødning gjennomgår pasienten repeterte endoskopiske prosedyrer for eradikasjon av varicer. Parallelt gis medikamentell profylakse med ikke-selektiv betablokker (propranolol).