Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Pseudomonas aeruginosa

02.05.2024Versjon 1.4Forfatter: Jørgen Bjørnholt, Karianne Wiger GammelsrudGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2022 

.

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, RH
Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.
Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.

2021 

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, % resistens
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, % resistens Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2021.
Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2021.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.
Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.

2020 

Pseudomonas aeruginosa i blodkultur, RH
Pseudomonas aeruginosa i blodkultur, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, % resistens
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, % resistens Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2020.
Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2020.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.
Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål
 Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.

2019 

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, RH
Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, RH Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.
Tabell som viser blodkulturer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.

Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i blodkulturer, Ullevål Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.
Tabell som viser blodkulturer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, RH Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.
Tabell som viser alle materialer på RH, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.

Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål
Pseudomonas aeruginosa i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.