Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
12.07.2023Versjon 1.6Forfatter: Andreas Lind, Ingvild KlundbyGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon.

Se også COVID-19 i Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling OUS.

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 500 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR), analyseplattform: Panther Fusion (Hologic)
  • Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med in-house sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA Påvist / Ikke påvist

Alle prøvesvar er også tilgjengelig via https://helsenorge.no/

Svartid 

Gjelder alle dager:

  • Prøver må leveres så raskt som mulig til Avdeling for mikrobiologi, Ullevål for å hindre unødvendig forsinkelse av prøvesvar
  • Prøver blir registrert og analysert fortløpende, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar. Telefonisk etterspøring av svar korter ikke ned svartiden
  • Svartid ca 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.