Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 RNA

28.09.2022Versjon 1.2Forfatter: Andreas Lind, Ingvild KlundbyGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon.

Se også COVID-19 i Håndbok for infeksjonsmedisinsk avdeling OUS.

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 700 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk Papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi:

  • Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR), analyseplattform: cobas 6800 (Roche)
  • Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med transkripsjonsmediert amplifisering (TMA), analyseplattform: Panther System

 

Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (Pandemilab):

  • Kvalitativ in-house påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)

Utførende laboratorium 

  • Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.
  • Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (Pandemilab).

Svar 

SARS-CoV-2 RNA Påvist / Ikke påvist

Alle prøvesvar er også tilgjengelig via https://helsenorge.no/

Svartid 

Gjelder alle dager:

  • Prøver må leveres så raskt som mulig til Avdeling for mikrobiologi, Ullevål for å hindre unødvendig forsinkelse av prøvesvar
  • Prøver blir registrert og analysert fortløpende, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar. Telefonisk etterspøring av svar korter ikke ned svartiden
  • Svartid ca 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.