Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 RNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.12.2023Versjon 1.10Forfatter: Andreas Lind, Ingvild KlundbyGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon 

Mistanke om aktuell infeksjon.

Se også Covid-19 (Håndbok Infeksjonsmedisin OUS)

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Minimum 500 µL.

Rekvirering 

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR), analyseplattform: Panther Fusion (Hologic)

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

SARS-CoV-2 RNA Påvist / Ikke påvist

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.