Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1 RNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.11Forfatter: Ingvild Klundby, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-10-19

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV-infeksjon. For monitorering av behandlingsrespons ved kjent HIV-infeksjon.

Analysen skal ikke benyttes for primærdiagnostikk av HIV-infeksjon.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 650 µL.

Analysen kan også utføres i spinalvæske. Send med samtidig tatt EDTA-plasma.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av HIV-1 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

  • HIV-1 RNA (kopier/mL)
  • HIV-1 RNA < 20 kopier/mL
  • 0 kopier/mL. HIV-1 RNA ikke påvist

 

Måleområde: 20 - 10 000 000 kopier/ml.

Svartid 

2-3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Måleusikkerhet: Variasjonskoeffisient 27 %.

 

Måleusikkerheten er oppdatert 28.08.2023

Tolkning 

Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

I prøver med lav virusmengde vil man kunne få svar der HIV-1 RNA er detekterbart, men der verdien ligger under testens måleområde. Dette vil angis som HIV-1 RNA < 20 cp/mL. Disse resultatene kan i praksis tolkes som "ikke påvist" i overvåkning av behandling.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.

Nyttige lenker