Acromioclaviculær luksasjon

21.09.2021Versjon 2.1Forfatter: Ragnhild Øydna Støen og Berte Bøe

Klinikk 

Skaden oppstår oftest ved direkte traume mot addusert skulder. Smerter og hevelse over AC-leddet.

Diagnostikk 

Røntgen av affisert skulder. Dersom skade grad III eller V tas i tillegg panoramabilde/kleshengerbilde av begge claviculae på en film. Belastede bilder er ikke nødvendig.

Klassifikasjon 

Det er glidende overgang mellom type III og V. Definisjonsmessig går type III over til å være type V dersom avstanden mellom coracoid og clavicula er mer enn det doble av frisk side. Bilde av begge skuldre med lik vinkling er nødvendig for å fastslå dette.

 

Rockwoods modifikasjon (1989) av Tossy’s klassifikasjon (1963) er mest brukt.
Rockwoods modifikasjon (1989) av Tossy’s klassifikasjon (1963) er mest brukt.

Ledsagende skader 

Claviculafraktur. Akromionfraktur. Fraktur av processus coracoideus. Sternoclavicularleddsskade. Skade av plexus brachialis. Disse samtidige skadene er sjeldne. Skader i glenohumeralleddet sees i 7-16% av alle grad V dislokasjoner ved artroskopi (Pauly 2013).

Behandling 

Type I-II

Mobilisere til smertegrensen. Fatle for smertelindring ved behov. Ved Rockwood type II bør man unngå tunge løft/tungt arbeid (aksial belastnnig) i 6 uker.

 

Type III

I utgangspunktet konservativ behandling. Tunge løft/tungt arbeid unngås i 12 uker. Operativ behandling vurderes ved type III skader med tilleggsskader. Dersom mye smerter og plager ved kontroll etter 6 uker henvises pasienten til skulderortoped/skopisesksjonen for vurdering.

 

Type IV-VI

Operativ behandling. I akutt fase (før 3 uker) kan lukket reponering og artroskopisk fiksasjon med endobutton gjøres. Dersom åpen kirurgi, gjøres samtidig sutur av ligamenter inkludert leddkapsel samtidig med fiksasjon med suturanker til processus coracoideus. Desom mer enn 3 uker etter skade må biologisk forsterkning med senegraft gjøres. Subsidiært kan Hook-plate vurderes, men unntaksvis. Platen må fjernes etter 4 mndr. (se kap. Clavicula frakturer)

Komplikasjoner 

Etter operativ behandling

Sårinfeksjon. Osteomyelitt. AC-leddsartrose. Skrueløsning. Frakturer gjennom skrue-/borehull. Bløtvevsossifikasjon.

 

Etter ikke-operativ behandling

Smerter/nedsatt funksjon. Disse pasientene bør vurderes etter 6 mnd. med tanke på reseksjon av laterale clavicula hos grad I og II (Mumfordprosedyre) eller med rekonstruksjon ved grad III (akseptable resultater hos 80%).

Etterbehandling og kontroll 

Belaste til smertegrense. Aktive øvelser med abduksjon > 90° etter 6 uker. Anvendes Hook-plate skal man ikke trene over horisontalnivå før platen er fjernet (risiko for erosjon av acromion.)

 

Ved operativ behandling: Kontroll hos operatør 6 uker postoperativt. Ev. plate/skruefjerning som dagkirurgi etter 12 eller fortrinnsvis 16 uker. Ved konservativ behandling: Kontroll/oppfølging hos egen lege eller skadelegevakt etter 6 uker.

Referanser 

  1. Rockwood and Matsen: The shoulder 2009.
  2. Rockwood and Green; Fractures in adults, vol 7, 2014.
  3. Beitzel, K., et al. (2014). "ISAKOS upper extremity committee consensus statement on the need for diversification of the Rockwood classification for acromioclavicular joint injuries." Arthroscopy 30(2): 271-278.

  4. Pauly, S., et al. (2013). "Prevalence and pattern of glenohumeral injuries among acute high-grade acromioclavicular joint instabilities." Journal of Shoulder and Elbow Surgery 22(6): 760-766.