AC-leddsartrose

03.11.2022Versjon 1.7Forfatter: Berte Bøe og Stein Arve Skjaker

Generelt 

Hyalinbrusk blir til fiberbrusk allerede før 20 års alder i AC-leddet. Menisken degenererer i 40 årene. Det ses degenerative forandringer hos 100% ved 50 års alder. Artrose ses også hyppig hos yngre, spesielt hos idrettsutøvere som har utsatt seg for repetetive mikrotraumer. En større skade er ofte utløsende årsak til plager, særlig hos yngre individer.

Klinikk 

Klinisk ses et forstørret ledd. Ømhet ved palpasjon. Positiv cross body test: -90 graders flektert arm, smerter når albue presses mot andre skulder. Positiv O’Brians test og AC ledds ekstensjons test. Nattlige smerter oppstår ofte når pasienten ligger på den vonde skulderen.

Diagnostikk 

  • Klinisk diagnose med smerter ved palpasjon av leddet. Injeksjon med lokalbedøvelse og kortison i leddet kan brukes både diagnostisk og i behandling.
  • Ta rtg. AC-ledd. Mange har tatt MR og her er det svært mange med artroseforandringer i leddet uten symptomer fra selve leddet.
  • Assosierte skader; rotatorcuffruptur, labrumskade, bicepssenepatologi.
  • Differensialdiagnoser er smerter fra nakke, symptomatisk os acromiale, rotatorcuffskade, subacromielt smertesyndrom.

Behandling  

Konservativ behandling I form av NSAIDS og fysioterapi bør forsøkes.

Mumford prosedyre med kirurgisk reseksjon av laterale clavicula (5-7mm) gir god smertelindring. Utføres artroskopisk ved vår avdeling.

Etterbehandling 

Fri mobilisering etter kirurgi. Begrenses av smerter. Anbefales ikke å løfte tungt de første 6 uker.

Kontroll 

Kontroll hos fysioterapeut etter 2 uker. Senere kun ved behov.

Komplikasjoner 

Sårinfeksjon. Ved vedvarende smerter kan pasientene utredes med CT for å kontrollere om reseksjonen er tilstrekkelig. Instabilitet i AC leddet etter skade av leddkapsel og ligamenter ved for omfattende reseksjon. Heterotop ossifikasjon. Fraktur. Skade på n. suprascapularis.

Prognose  

God prognose etter kirurgisk behandling

Referanser 

  1. DePalma AF. The role of the discs of the sternoclavicular and acromioclavicular joints. Clin Orthop 1959;13:7–12.
  2. Hossain S, Jacobs LG, Hashmi R. The long-term effectiveness of steroid injections in primary acromioclavicular joint arthritis: a five-year prospective study. J Shoulder Elbow Surg 2008;17:535–538.
  3. Freedman BA, Javernick MA, O‘Brien FP, et al. Arthroscopic versus open distal clavicle excision: comparative results at six months and one year from a randomized, prospective clinical trial. J Shoulder Elbow Surg 2007;16:413–418.
  4. Nathan A. Mall, MD, Emily Foley, BS, Peter N. Chalmers, MD, Brian J. Cole, MD, MBA, Anthony A. Romeo, MD, and Bernard R. Bach Jr, MD: Degenerative Joint Disease of the Acromioclavicular Joint. A Review. The American Journal of Sports Medicine, 2013 Vol. 41, No. 11