Analyser

Malaria DNA

  Sendeprøve: OUS - Ullevål
28.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Malariadiagnose må stilles raskt og analysen erstatter ikke primærdiagnostikk (se Malaria mikroskopi).

Anamnese med opplysninger om opphold i malariaområder de siste måneder, og sykdom med feber som hovedsymptom. Den er aktuell ved usikker artsidentifikasjon ved mikroskopi eller ved mistanke om dobbelinfeksjon.

Prøvemateriale 

EDTA fullblod.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

OUS - Ullevål

Rekvisisjon

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist) med evt. artsnavn.