Innkalling av traumebakvakt

15.01.2024Versjon 2.10

Traumebakvakt: Telefon 976334 (man-fredag 0800-1700). Mobiltelefon 91877419(resten av døgnet og i helger)

 

Teamleder beslutter om traumebakvakten skal kalles inn, og ringer enten selv, eller ber koordinator i Akuttmottak, evt. loggfører om å ringe.

 

Ved treff i ett eller flere av traumekriteriene under VITALE FUNKSJONER eller ANATOMISK SKADEOMFANG, skal teamleder konferere med traumebakvakten:

 

VITALE FUNKSJONER:

-Respirasjonsfrekvens < 10 eller >29/min eller behov for ventilasjonsstøtte (< 20 for barn< 1år)

-Oksygenmetning (SpO2)< 90% uten O2

-Vedvarende systolisk BT ≤ 90 mmHg (≤110mmHg >65 år)

-Hjertefrekvens >Systolisk BT hos voksne

-GCS < 14

-Alvorlig nedkjøling uten normal sirkulasjon

 

ANATOMISK SKADEOMFANG:

-Truet luftvei/fare for truet luftvei

-Skallebrudd/impresjonsfraktur

-Penetrerende skade på ansikt/hals/torso/ekstremiteter(proksimalt for albue eller kne)

-Mistanke om multiple costafrakturer

-Store ytre blødninger

-Stor knusningsskade

-Mistenkt brudd i to eller flere store rørknokler

-Mistanke om bekkenbrudd

-Mistanke om ryggmargskade(nevrologiske utfall)

-Mistanke om alvorlig skade i to eller flere kroppsavsnitt (hode/hals/thorax/abdomen/bekken/rygg/femur)

-eller 3.grads forbrenning >15% av kroppsoverflate (barn under 18 år >10%) eller inhalasjonsskade

 

 

I tillegg skal traumebakvakten varsles ved:

 

 • Åpenbart hardt skadd pasient
 • Store åpne skader
 • Ustabil pasient som må opereres pga mistanke om blødning
 • Barn < 16 år
 • 3 eller flere traumepasienter ankommer samtidig, eller fra samme ulykke.
 • Brannskader med traumeteam (2./3. gradsforbrenning > 10 % hos barn, > 15 % hos voksne)
 • Hypotermi-pasienter med temperatur < 34 grader.
 • Når teamleder har behov for støtte

 

Tilstedeværelse (976634 eller 91877419):

 • Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00
 • Traumebakvakten møter på alle traumer i dette tidsrommet

 

Hjemmevakt (91877419)

 • Øvrige tidspunkter

 

HUSK Å VARSLE TRAUMEBAKVAKT OM ALLE PASIENTER MED FLERORGANSKADER SOM LEGGES PÅ INTENSIV ELLER POSTOP., SLIK AT DET KAN PLANLEGGES TRAUMEVISITT NESTE DAG!

 • Gå til avsnitt
 • Lukk