Innkalling av traumebakvakt

28.09.2023Versjon 2.5

Telefon 976334. Mobiltelefon 91877419

 

Teamleder beslutter om traumebakvakten skal kalles inn, og ringer enten selv, eller ber koordinator i Akuttmottak, evt. loggfører om å ringe.

 

Ved treff i ett eller flere av traumekriteriene under VITALE FUNKSJONER eller ANATOMISK SKADEOMFANG, skal teamleder konferere med traumebakvakten:

 

 

I tillegg skal traumebakvakten varsles ved:

 

 • Åpenbart hardt skadd pasient
 • Store åpne skader
 • Ustabil pasient som må opereres pga mistanke om blødning
 • Barn < 16 år
 • 3 eller flere traumepasienter ankommer samtidig, eller fra samme ulykke.
 • Brannskader med traumeteam (2./3. gradsforbrenning > 10 % hos barn, > 15 % hos voksne)
 • Hypotermi-pasienter med temperatur < 34 grader.
 • Når teamleder har behov for støtte

 

Tilstedeværelse (976634 eller 91877419):

 • Mandag til fredag fra 08:00 til 17:00
 • Traumebakvakten møter på alle traumer i dette tidsrommet

 

Hjemmevakt (91877419)

 • Øvrige tidspunkter

 

HUSK Å VARSLE TRAUMEBAKVAKT OM ALLE PASIENTER MED FLERORGANSKADER SOM LEGGES PÅ INTENSIV ELLER POSTOP., SLIK AT DET KAN PLANLEGGES TRAUMEVISITT NESTE DAG!

 • Gå til avsnitt
 • Lukk