Korsbånd, fremre - ACL Ruptur

22.09.2021Versjon 1.5Forfatter: Ragnhild Øydna Støen og Lars Engebretsen

Definisjon ACL 

ACL = Anterior Cruciate Ligament (fremre korsbånd)

Klinikk 

Ved anamnese på valgusrotasjon, varusrotasjon, hyperekstensjon, hyperfleksjon: mistenk ACL skade. Ofte har pasienten hørt en ”lyd” idet korsbåndet ryker. Hevelsen kommer i løpet av 24 timer etter skaden. Typisk skademekanisme er landing etter innhopp i håndball eller høyre/venstre finte.

Diagnostikk 

Hevelse i kneet. Positiv Lachmans test, negativ rtg. (evt. Segondfraktur), verifiseres med MR for å vurdere skade og evt tilleggsskade. Dersom ekstensjonssperre ved en ukes kontroll utføres rask MR med tanke på bøttehankruptur i menisken.

Behandling 

ICE, avlastning i 5-7 dager, så ny kontroll for å verifisere diagnosen, deretter fysioterapi (bevegelighet, styrke, koordinasjon). De fleste pasienter skal gjennomgå opptrening før ev. operasjon. Tidlig operasjon ved reparable menisk og bruskskader eller ved store, kobinerte skader og vurderes hos pasienter med stort krav til knestabilitet (f.eks. pivoterende idrett), men pasienten skal ha full bevegelighet før kirurgi.

 

Indikasjonen for operativ behandling ved kroniske skader er subjektiv og objektiv instabilitet.

 

Hamstrings og patellarsenegraft er begge gode metoder. Patellarsenegraft er ofte førstevalg hos pasienter som skal driver pivoterende idrett (fotball, håndball). Patellarsenegraft brukes ved medial skade. Hamstringsgraft foretrekkes dersom yrke eller fritid tilsier at pasienten står mye på knærne (mindre forekomst av fremre knesmerter).

 

Dersom bøttehankruptur i menisken, rekonstrueres ACL akutt og menisken sutureres.

Komplikasjoner 

Infeksjon < 1%, DVT ca. 2%, artrofibrose 2-5%. Dersom pasienten etter korsbåndskirurgi mangler full ekstensjon etter 8 uker, skal det vurderes artroskopi med debridement.

Kontroll 

Poliklinisk kontroll etter 2 (fysio), 6 (lege/fysio) og 12 (lege) uker. Ingen pivoterende idrett før etter 9 mndr. Alle korsbåndoperasjoner og senere operasjoner i samme kne skal meldes til Nasjonalt Korsbåndregister.

Prognose 

70% kommer tilbake til tidligere aktivitet. Fare for artroseutvikling hos 10-50% avhengig av meniskskade.

Etterbehandling 

Rehabiliteringen er viktig, forsikre deg derfor om at pasienten har en fysioterapeut med interesse for knerehabilitering.

 

Ikke tilbake til vridningsidretter før tidligst etter 9 mnd med optimal rehabilitering.

Referanser 

  1. Dean RS, LaPrade RF. ACL and Posterolateral Corner Injuries. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020 Feb;13(1):123-132. doi: 10.1007/s12178-019-09581-3. Review. PubMed PMID: 31884674;
  2. Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective study with 10 to 15 years of follow-up. Am J Sports Med. 2010 Nov;38(11):2201-10.
  3. Chahla J, Nelson T, Dallo I, Yalamanchili D, Eberlein S, Limpisvasti O, Mandelbaum B, Metzger MF. Anterior cruciate ligament repair versus reconstruction: A kinematic analysis. Knee. 2019 Dec 5. pii: S0968-0160(19)30246-7.
  4. Bernholt DL, Kennedy MI, Crawford MD, DePhillipo NN, LaPrade RF. Combined Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Lateral Extra-Articular Tenodesis. Arthrosc Tech. 2019 Jul 19;8(8):e855-e859.