Korsbånd, fremre - ACL Ruptur

15.01.2023Versjon 1.7Forfatter: Andreas Persson og Stein Arve Skjaker

Definisjon ACL 

ACL = Anterior Cruciate Ligament (fremre korsbånd)

Klinikk 

Ved anamnese på knevridning; valgusrotasjon, varusrotasjon, hyperekstensjon,og hevelse i løpet av det første døgnet: mistenk ACL skade. Ofte har pasienten hørt en ”lyd” idet korsbåndet ryker og noen føler at kneet er litt løst. Typisk skademekanisme er landing etter innhopp i håndball eller høyre/venstre finte.

Diagnostikk 

Hevelse i kneet. Positiv Lachmans test, negativ rtg. (evt. Segondfraktur). Diagnosen verifiseres med MR og for å vurdere evt tilleggsskade. Dersom ekstensjonssperre ved en ukes kontroll utføres rask MR med tanke på bøttehankruptur i en av meniskene

Barn med klar hevelse i kneet etter traume skal ha tidlig MR.

Behandling 

POLICE (protection, optimal loading, ice, compression and elevation), belastning inntil smertegrense med krykker i 5-7 dager, så ny kontroll for å verifisere diagnosen, deretter fysioterapi (bevegelighet, styrke, koordinasjon).

 

De fleste pasienter skal gjennomgå opptrening før ev. operasjon, vanligvis minst 3-6 måneder. Indikasjonen for operativ behandling ved kroniske skader er subjektiv og objektiv instabilitet. Tidlig operasjon (< 2 uker) ved reparable eller disloserte menisk- og bruskskader eller ved store, kombinerte skader og vurderes hos pasienter med stort krav til knestabilitet (f.eks. pivoterende idrett). Subakutt kirurgi (4-12 uker) kan vurderes grunnet aktivitetsnivå eller ved tilleggsskader som vurderes reparable (større ikke disloserte meniskskader, meniskrotskader ++) når pasienten har fått tilbake full bevegelse og hevelse gått tilbake.

 

Vi ønsker henvisning av samtlige pasienter med verifisert ACL ruptur så tidlig som mulig grunnet mulighet for deltakelse i aktuelle kliniske studier.

 

De vanligste kirurgiske metodene nå er rekonstruksjon med hamstrings- eller patellarsenegraft som begge er gode metoder. Patellarsenegraft er ofte førstevalg hos pasienter som skal driver pivoterende idrett (fotball, håndball), pasienter med recurvatum eller dersom samtidig medial skade. Hamstringsgraft foretrekkes dersom yrke eller fritid tilsier at pasienten står mye på knærne (mindre forekomst av fremre knesmerter) og pasienten ikke anses være i høy risiko gruppe for graftsvikt.

 

Dersom samtidig bøttehankruptur i menisken, rekonstrueres ACL akutt dersom menisken sutureres. Dersom meniskfragmentet ikke egner seg for sutur og det utføres reseksjon, kan ACL rekonstruksjon utføres etter rehabilitering dersom pasienten fortsatt har instabilitet.

Komplikasjoner 

Infeksjon og DVT < 1%, artrofibrose ca 2-5%. Dersom pasienten etter korsbåndskirurgi mangler full ekstensjon etter 8 uker, skal det vurderes artroskopi med debridement.

Kontroll 

Poliklinisk kontroll etter 2 (fysio), 6 (fysio) og 12 (lege) uker. Alle korsbåndoperasjoner og senere operasjoner i samme kne skal meldes til Nasjonalt Korsbåndregister.

Prognose 

50-70% kommer tilbake til tidligere aktivitet. Fare for artroseutvikling hos 10-50% etter 20 år, avhengig av meniskskade og alder ved skade.

Etterbehandling 

Rehabiliteringen er viktig, forsikre deg derfor om at pasienten har en fysioterapeut med interesse for knerehabilitering.

 

Ikke tilbake til vridningsidretter før tidligst etter 9 mnd med optimal rehabilitering. Det er også evidens for at det kan være fordelaktig å vente minst 12 måneder, og dette bør anbefales til den vanlige pasienten.

Referanser 

  1. Dean RS, LaPrade RF. ACL and Posterolateral Corner Injuries. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020 Feb;13(1):123-132. doi: 10.1007/s12178-019-09581-3. Review. PubMed PMID: 31884674;
  2. Oiestad BE, Holm I, Aune AK, Gunderson R, Myklebust G, Engebretsen L, Fosdahl MA, Risberg MA. Knee function and prevalence of knee osteoarthritis after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective study with 10 to 15 years of follow-up. Am J Sports Med. 2010 Nov;38(11):2201-10.
  3. Chahla J, Nelson T, Dallo I, Yalamanchili D, Eberlein S, Limpisvasti O, Mandelbaum B, Metzger MF. Anterior cruciate ligament repair versus reconstruction: A kinematic analysis. Knee. 2019 Dec 5. pii: S0968-0160(19)30246-7.
  4. Bernholt DL, Kennedy MI, Crawford MD, DePhillipo NN, LaPrade RF. Combined Anterior Cruciate Ligament Reconstruction and Lateral Extra-Articular Tenodesis. Arthrosc Tech. 2019 Jul 19;8(8):e855-e859.