Medikamentdosering ved akutte tilstander peroperativt - Barn

06.02.2024Versjon 0.8Forfatter: Gjermund Galleberg

Behandling  

Overdose lokalanestetika (se også egen prosedyre over)

 • Sikre ventilasjon og oksygenering
 • Intralipid 200 mg/ml: 1-3 ml/kg iv (max døgndose 15 ml/kg)
 • Diazepam (Stesolid) 0,2-0,5 mg/kg iv (kramper)
 • Efedrin 0,3-1 mg/kg iv (hypotensjon)
 • Elektrokonvertering: 2 J/Kg (ventrikulær arrytmi)
 • Ved sirkulasjonskollaps: følg A-HLR retningslinjer for barn

 

A-HLR

 • CPR 15:2
 • Adrenalin 1-10µg/kg iv. Benytt katastrofeadrenalin 0.1mg/ml om mulig.
 • Elektrosjokk 4 J/Kg
 • Amiodarone (Cordarone) 5 mg/kg iv.

 

Anafylaksi

 • Adrenalin 1 µg/kg i.v./i.o., evt. 10 µg/kg i.m.
 • Hydrocortison (Solu-Cortef), barn > 10kg: 50-100 mg iv; mindre barn: 10 mg/kg iv
 • Deksklorfeniramin, alder 1-4 år: 1-2 mg iv/im, alder > 4 år: 2-4 mg im/iv. (iv: fortynn 1:5)

 

Larynx spasme:

 • 100 % oksygen med CPAP
 • Evt. propofol 1-2 mg/kg i.v.
 • Evt. suxamethonium 0,5 - 1mg/kg iv
 • Evt. Atropin 0,01 mg/kg iv

 

Krupp/astma

 • Adrenalin 1mg/ml injeksjonsvæske til inhalasjon 1 ml pr. 10 kg (max 5 mg)
 • eller (Racemisk adrenalin (22,5 mg/ml = 2,25 %) som inhalasjon til ”krupp-barn” mindre enn 2 år: 0,1ml pr 10kg som inhalasjon.)
 • Salbutamol (Ventoline) inhalsjon: 0,15 mg/kg inhal (max 5 mg)
 • Ipratropium (Atrovent) inhalasjon: 0,25 mg (barn 0-2 år) til 0,5 mg hos større barn
 • Hydrocortison (Solu-Cortef), barn > 10kg: 100 mg iv; mindre barn: 10 mg/kg iv

 

Overdose opioid- og benzodiazepin:

 • Nalokson 10 µg/kg iv eller sc. Gjenta hvert 2. minutt til respirasjon er 75 % av normal frekvens.
 • Ved benzodiazepin overdose: Flumazenil (Anexate) 10 µg/kg iv

Referanser 

 1. http://www.lipidrescue.org/
 2. http://nrr.org/images/nedlasting/pdf/AHLR_barn3.png
 3. CoPe - Paediatric Emergency. Se Google Play/Appstore - svært god og brukervennlig app for barneanestesi