Analyser

Humant herpesvirus 6 DNA

04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HHV-6 infeksjon hos immunsuprimerte
  • Diagnostikk ved alvorlige tilfeller av HHV-6 primærinfeksjon
  • Myocarditt
  • Encefalitt

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Molde/Ålesund: Som del av Akuttpanel spinalvæske

 

St.Olav: Andre prøvematerialer/Skille mellom kromosomalt DNA og aktuell infeksjon.

Tolkning 

Funn av HHV-6 i spinalvæske/Blod er oftest ikke på grunn av reell infeksjon. HHV-6 inkorporerer sitt arvestoff i germinalceller, og mange har derfor medfødt HHV-6 arvestoff i sitt genom.