Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Muggsoppdyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med muggsopp.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Som for vanlig bakteriologisk undersøkelse, men penselprøver er mindre egnet enn vevsprøver for å påvise muggsoppinfeksjon i vev.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning på selektive medier ved 28 °C og 37 °C i 5-7 dager.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Gode kliniske opplysninger kan hjelpe laboratoriet til å tolke funn ved besvarelse.

Dyrkningen besvares med mengde og antall skåler hvor muggsoppen vokser.

Svartid 

Negative svar: 5-7 dager. Forlenget dyrkning (langtidsdyrkning) inntil 4 uker på spesiell indikasjon.

Svartid for positive resultater og tid til endelig identifikasjon vil variere.

Tolkning 

Muggsopp kan kontaminere prøvematerialet, være uttrykk for kolonisering av pasienten (eks luftveier) og forårsake alvorlig sykdom. Funn av muggsopp må relateres til pasientens risikofaktorer og samholdes med klinikk og annen utredning.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.