Interleukin-17-hemmere

01.03.2022Versjon 0.2Forfatter: Nina Sundlisæter, Cathrine Austad, Berit Helen Jensen Grandaunet, Hallvard Njøs, Lucius Bader

Oversikt over IL-17A-hemmere 

Prosedyren er til høring.

For bakgrunnsinformasjon, se bDMARDs og tsDMARDs: introduksjon og generelle prinsipper

 

IL-17A-hemmere

  • Sekukinumab (Cosentyx)
  • Iksekizumab (Taltz)

 

Interleukin-17A er et cytokin som medierer autoimmune og inflammatoriske prosesser. Sekukinumab og iksekizumab er et monoklonale antistoff som hemmer disse prosessene gjennom nøytralisering av Il-17A.

Indikasjoner/bruksområder 

SEKUKINUMAB (1, 2)

Psoriasisartritt, aksial spondylartritt (radiografisk og non-radiografisk).

Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis.

Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

 

IKSEKIZUMAB (1, 3)

Psoriasisartritt, aksial spondylartritt (radiografisk og non-radiografisk).

Utenfor revmatologi: Plakkpsoriasis.

Brukes i monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

Administrasjon 

SEKUKINUMAB (1, 2)

Subkutant, ferdigfylt sprøyte (150 mg) eller ferdigfylt penn (150 og 300 mg).

 

IKSEKIZUMAB (1, 3)

Subkutant, ferdigfylt sprøyte eller ferdigfylt penn (80 mg).

Dosering 

SEKUKINUMAB (1, 2)

Psoriasisartritt med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis:

  • Startdose 300 mg subkutant 1 dose per uke i 5 uker, deretter vedlikeholdsbehandling med 300 mg subkutant 1 dose hver måned.

 

Psoriasisartritt uten alvorlig plakkpsoriasis og aksial spondylartritt:

  • samme oppstarts- og behandlingsregime som over, men med dosering 150 mg subkutant, som kan økes til 300 mg subkutant dersom utilstrekkelig respons.

 

Seponering overveies ved manglende behandlingsrespons etter 16 behandlingsuker.

 

IKSEKIZUMAB (1, 3)

  • Psoriasisartritt med samtidig moderat til alvorlig plakkpsoriasis: 160 mg subkutant, 1 dose hver 4. uke.
  • Psoriasisartritt uten alvorlig plakkpsoriasis og aksial spondylartritt: Startdose 160 mg subkutant 1 dose, deretter 80 mg subkutant 1 dose hver 4. uke.

 

Seponering overveies ved manglende behandlingsrespons etter 20 behandlingsuker.

Kontraindikasjoner/forsiktighetsregler 

Overfølsomhet for innholdsstoffene, klinisk relevant aktiv infeksjon (1).

Forberedelser før oppstart 

Tb-quantiferon/IGRA, hepatitt B og C serologi.

Røntgen thorax (dersom flere år siden utført, eller ved indikasjon).

Vaksinasjoner mot sesonginfluensa, pneumokokker og COVID-19.

Monitorering 

SEKUKINUMAB (4)

  • Blodprøver anbefales 2 uker etter oppstart, deretter månedlig i 3 måneder, deretter hver 3. måned: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.
  • Medikamentspeil utføres ved OUS-Radiumhospitalet. Tas som bunnspeil rett før ny injeksjon. Terapeutisk nivå 15-35 mg/L (dårlig dokumentert).

 

IKSEKIZUMAB (5)

  • Blodprøver anbefales 2 uker etter oppstart, deretter månedlig i 3 måneder, deretter hver 3. måned: hemoglobin, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, GFR, ASAT, ALAT, ALP og albumin.
  • Analyser av medikamentkonsentrasjoner og medikamentantistoffer tilbys ikke p.t. Medikamentantistoffer er rapportert i en studie hos 17.4% av pasienter uten særlig innvirkning på behandlingseffekter.

Svangerskap og amming 

SEKUKINUMAB (1, 2, 6)

Sekukinumab skal seponeres 5 måneder før svangerskap. Det anbefales bytte til annen biologisk behandling når pasienten planlegger svangerskap der det er mulig. Bruk av sekukinumab i svangerskap utenfor indikasjon baseres på en grundig avveiing av risiko og nytte. Ved bruk av sekukinumab utenfor indikasjon etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksiner de første 6 månedene etter fødsel.

 

Anbefales ikke brukt under amming. Stor molekylstørrelse indikerer liten overgang i morsmelk.

 

Ingen holdepunkt for fosterskade ved paternell bruk.

 

IKSEKIZUMAB (1, 3, 6)

Iksekizumab skal seponeres 10 uker før svangerskap. Det anbefales bytte til annen biologisk behandling når pasienten planlegger svangerskap der det er mulig. Bruk av iksekizumab i svangerskap utenfor indikasjon baseres på en grundig avveiing av risiko og nytte. Ved bruk av iksekizumab utenfor indikasjon etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksiner de første 6 månedene etter fødsel.

 

Anbefales ikke brukt under amming. Stor molekylstørrelse indikerer liten overgang i morsmelk.

 

Ingen holdepunkt for fosterskade ved paternell bruk.

Kirurgi 

SEKUKINUMAB (7-9)

Pauses minst én måned (NHS: 12 uker) før planlagt kirurgi, gjeninnsettes ved god sårtilheling og etter fjerning av suturmateriale.

 

IKSEKIZUMAB (7-9)

Pauses minst en doseringssyklus på 4 uker (NHS: 10 uker) før planlagt kirurgi, gjeninnsettes ved god sårtilheling og etter fjerning av suturmateriale.

Viktige interaksjoner 

SEKUKINUMAB (1, 2)

Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling med sekukinumab.

Ved samtidig bruk av Marevan kan dosejustering av Marevandosen bli nødvendig.

 

IKSEKIZUMAB (1, 3)

Levende vaksiner skal ikke gis under pågående behandling med iksekizumab.

Referanser 

(1) felleskatalogen.no

(2) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product-information_en.pdf

(3) https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/taltz-epar-product-information_no.pdf

(4) https://ehandboken.ous-hf.no/document/131374

(5) https://doi.org/10.1016/j.jid.2018.04.019

(6) nksr.no

(7) Arthritis Rheumatol. 2017 Aug;69(8):1538-1551. doi: 10.1002/art.40149. Epub 2017 Jun 16.

2017 American College of Rheumatology/American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty

(8) NHS: https://www.nnuh.nhs.uk/publication/download/interruption-of-biologic-therapy-jcg0030-v4-1

(9) Rheumatology, Volume 58, Issue 2, February 2019, Pages e3–e42, https://doi.org/10.1093/rheumatology/key208. The British Society for Rheumatology biologic DMARD safety guidelines in inflammatory arthritis