Analyser

Toxocara IgG

18.03.2024Versjon 1.1Forfatter: Tore Lier, Andreas Lind

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon med Toxocara-larver. Utredning av eosinofili. Mistanke om viseral larvae migrans. Mistanke om Toxocara-infeksjon i øye eller sentralnervesystem.

Prøvemateriale 

Serum. Intraokulær væske (kammervæske). Spinalvæske.

Minimum 50 µL

Rekvirering  

Prøven kan sendes til Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN. Hvilken som helst papirrekvisisjon kan benyttes så lenge den inneholder pasient-ID, rekvirent, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes samt direkte telefonnummer til rekvirent for telefonsvar og andre henvendelser. Alternativt kan rekvisisjon fra UNN lastes ned her.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøve i sterilt rør eller serum gelglass. Serum gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Prøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Ved mistanke om Toxocara-infeksjon i øye eller sentralnervesystemet kan det med fordel tas samtidig både intraokulær væske og serum eller spinalvæske og serum.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning med enzyme immunoassay (EIA/ELISA).

Antistoffpåvisning med Western Blot.

Utførende laboratorium 

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern. Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, telefon 776 27027 eller 776 27951.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Svartid 

Utføres vanligvis 1 gang per uke.

Tolkning 

  • ELISA-resultatet svares ut som en index-verdi, hvor index ≥1 er positiv prøve. I tillegg beregnes et gråsoneområde rundt cut off-verdien. Positive og gråsone-resultat konfirmeres med Western Blot-metoden.
  • Alle prøver besvares også med tolkningskommentar. Tolkningen av resultatet kan være avhengig av kliniske opplysninger.
  • Ved Toxocara-infeksjon i øye eller sentralnervesystemet kan antall larver være så lavt at det ikke er påvisbare antistoffer i serum.
  • Toxocara antistoffer kan være påvisbare i flere år, så funn av antistoffer betyr ikke nødvendigvis at det er en aktiv, pågående infeksjon.

Merknader 

Testegenskaper ELISA: Produsenten angir sensitivitet 91% på pasienter med mistenkt toxocariasis, og spesifisitet 96% hos sveitsiske blodgivere. Hyppigste kryssreaksjon er hos pasienter med Strongyloides, Trichinella og andre ormesykdommer.

Western Blot-metoden benyttes som konfirmerende test ved positive eller gråsone-resultat på ELISA-metoden. Western Blot har i flere studier vist å være noe mer sensitiv og spesifikk enn ELISA-metoder.