Utsjekk anestesilege før vakt ved Glasblokkene

19.05.2024Versjon 0.3

Akuttvarsler-display 

Det kan være noe vanskelig å tolke åstedet for akuttalarmer på akuttvarslerne i Glasblokkene. Vennligst se egen plakat på vaktrommet for leger i U2 for å bedre forstå disse.

Ved hjertestans i Glasblokkene, er det stansteamet fra Hovedhuset som rykker ut. Anestesilege i Glasblokkene kan gjerne delta og komme med nyttig informasjon, hvis vedkommende besitter dette.

 Har blitt gjort kjent med 

 • Ulike fødeavdelinger, kirurgisk mottak med obs.rom for Føde A, U1, poliklinikker, gynekologisk sengepost og raskeste ferdselsårer i Glasblokkene
 • Stue 1- akutt sectio stue.
 • Asfyksibord
 • Operasjonstuene KK og øye
 • Postoperative avdelinger og aktuelle rutiner her
 • MEONA
 • Rutiner ved stans
 • Rutiner ved behov for ekstra overvåking av fødekvinner
 • Imatis-systemet og akuttvarslere

Utstyr på operasjonstuene 

 • Utstyr for vanskelig intubasjon
 • Plassering av akuttblod, plasma og fibrinogenkonsentrat. Intraossøs kanyle
 • LP 12 / LP 20
 • Ultralydapparat

Rutiner for vaktarbeid 

 • Vaktrapport kl 15 på vaktrom leger og 15.30 med gynekologene på Vivendel .
 • ØH-pasienter
 • Oppfølging av pasienter på Postoperativ
 • Nyttige telefonnummer.
 • Vaktrom
 • ØH øye
 • Rapport ved vaktslutt

Tilkallingsrutiner ved akutte problemer 

 • Anestesilege "SOP bakvakt" 97/93-2236
  • Hverdager 09.00 - 21.30
  • Helgedager 08.00-17.30
 • Resten av døgnet tilkalles anestesilege "Spesialist tilstede" 97/93-6810
 • Anestesilege "SOP bakvakt" hjemmevakt er tilgjengelig på telefon 93 23 04 81.

Tilkallingsrutiner for hastesectio 

 • Alarm
 • innen 20 min
 • innen 30 min

Ferdigheter 

 • Fødeepidural/-spinal
 • Sectio i SA, ED, CSE og GA
 • Epidural top-up

Anestesi ved akutte komplikasjoner til fødsel og sirkulatorisk ustabil pasient 

På Føde A, og kun der, kan vi tilby anestesi på fødestue. Der har vi mulighet for å ta inn anestesiapparat og der er lystgassuttak som vi også kan bruke. Analgetisk bolus på epidural kan gis på de andre fødeavdelingene, men top up til anestesiformål må foregå på U2-etasjen.

Andre emner 

 • Rutine ved rekvisisjon av fødeepidural
 • Kirurgisk forløsning på Fødeavdelingen, anestesiberedskap
 • Transport av pasienter til sentralblokken (intensiv / røntgen)
  • Alltid i samarbeid med bakvakt
 • Nyfødtresuscitering