Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Coxiella burnetii (Q-feber)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
14.06.2021Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

PCR analyse utføres hos pasienter med akutt klinikk på Coxiella-infeksjon, dvs ila de første 2 ukene etter sykdomsdebut (EDTA-blod) eller på biopsimaterialet fra f.eks hjerteklaffer ved mistenkt kronisk sykdom.

 

Serologi utføres ved sykdom over 2 ukers varighet.

Prøvemateriale 

PCR: Blodprøve på EDTA-rør. Biopsimateriale.

 

Antistoffpåvisning: 5-10 ml serum

Analyser 

Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo utfører real-time PCR for direkte påvisning av agens i blod eller biopsi. Kontakt mikrobiolog ved FHI før innsendelse av prøve.

 

Serum videresendes FHI for antistoffbestemmelse.

Merknader 

Opplysninger om reise, kontakt med dyr, smittetidspunkt og sykdomsbilde MÅ oppgis ved bestilling!

 

Q-feber er varslingspliktig til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd, ved mistanke om overføring med næringsmidler eller ved smitte fra dyr.

 

Meldingspliktig til MSIS, gruppe A.