To døgns dexametason hemningstest

26.02.2020Versjon 2.1Forfatter: Johan Arild Evang og Paal Methlie

Indikasjon 

 • Brukes til å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom.
 • Kan også brukes til å avkrefte eller bekrefte Cushings syndrom etter kort deksametason test, kortisol i døgnurin og/eller spyttkortisol.

Kontraindikasjon 

Forsiktighet ved diabetes mellitus og ulcus ventrikuli.

Praktisk gjennomføring 

 • Før testen samles kortisol i døgnurin og kl. 20 tas blodprøver til kortisol og ACTH.
 • Medikamentdosering: Deksametason doseres 0,5 mg peroralt hver 6. time. Første dag tar pasienten første dose kl. 12, tredje dag siste dose kl. 06.
 • Kortisol og ACTH måles under testen daglig kl. 08.
 • Siste døgn måles også kortisol i døgnurin.

Tolkning 

For å skille hypofysær og ektopisk årsak til ACTH avhengig Cushings syndrom

Tolkes normalt sammen med resultatet av CRF‐testen. Et kombinert kriterium på > 30 % fall i s‐kortisol under to dagers deksametason hemningstest og/eller 20 % s‐kortisol økning under CRF‐testen kan benyttes. Dette har en sensitivitet på 97 % og spesifisitet på 94 % for Mb. Cushing.

 

For å stille diagnosen Cushings syndrom

Oddsen for diagnosen basert på kliniske opplysninger øker med en faktor på 7,3 (CI 3,6‐15,2) om s‐kortisol > 50 nmol/L siste morgenen av testen. Oddsen reduseres med en faktor på 0,18 (CI 0,06‐0,52) ved s‐kortisol < 50 nmol/L siste morgenen av testen. Det finnes ingen godt validert grense for kortisol i døgnurin siste døgn av testen.

Feilkilder 

 • Endogen depresjon
 • Kronisk alkoholisme
 • Pasienten står på legemidler som fører til rask omsetning av deksametason (fenytoin, fenemal, rifampicin).
 • P-piller/østrogener øker kortisolbindende globulin og gir «falsk» forhøyet kortisolverdi.
 • Kronisk nyresvikt. Alvorlig akutt syk pasient
 • Pasienten tar ikke deksametasontablettene.

Referanser 

 1. Nieman, L.K., et al., The diagnosis of Cushing‘s syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab, 2008. 93(5): p. 1526-40. DOI: 10.1210/jc.2008-0125
 2. Elamin, M.B., et al., Accuracy of diagnostic tests for Cushing‘s syndrome: a systematic review and metaanalyses. J Clin Endocrinol Metab, 2008. 93(5): p. 1553-62. DOI: 10.1210/jc.2008-0139
 3. Isidori, A.M., et al., Discriminatory value of the low-dose dexamethasone suppression test in establishing the diagnosis and differential diagnosis of Cushing‘s syndrome. J Clin Endocrinol Metab, 2003. 88(11): p. 5299-306. DOI: 10.1210/jc.2003-030510
 4. Yanovski, J.A., et al., The dexamethasone-suppressed corticotropin-releasing hormone stimulation test differentiates mild Cushing‘s disease from normal physiology. J Clin Endocrinol Metab, 1998. 83(2): p. 348-52. DOI: 10.1210/jcem.83.2.4568