Analyser

Dermatofytt DNA

10.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Forandringer i negl, hud eller hår der det er mistanke om dermatofytt-infeksjon.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Undersøkelsesprinsipp 

Sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR) med gendeteksjon av en spesifikk sekvens innen genet for chitin synthase 1 hos dermatofytter, etterfulgt at smeltepunktsanalyse for separering av ulike produkter.

Merknader 

Ved sterk mistanke om dermatofyttinfeksjon hos en pasient med negativ PCR, kan det være aktuelt å dyrke prøven i tillegg til PCR-undersøkelse. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om T. violaceum (i avskrap fra hodebunn hos barn).