Analyser

Lymphogranuloma venereum DNA

12.06.2019Versjon 1.2Forfatter: Miriam Sare

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Venerisk lymfogranulom (LGV).

Analysen utføres ved påvist Chlamydia trachomatis DNA i anus/rektumprøver, sårsekret og biopsier.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvemateriale 

Biopsi i steril prøvebeholder.

Penselprøve fra AnalsekretSårsekretVesikkelinnhold.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)