Analyser

Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA

29.05.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om lymfogranuloma venerum (LGV).

 

Analysen utføres ved påvist Chlamydia trachomatis DNA i anus/rektumprøver, sårsekret og biopsier.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvemateriale 

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)