Sternoclaviculær skade

29.11.2022Versjon 1.5Forfatter: Jan Erik Madsen og Tore Fjalestad

Klinikk 

Som regel høyenergitraume direkte mot thorax, ev. lateralt traume mot skulder.

 

Ved fremre distorsjoner og luksasjoner: Smerter. Skade på den fibrocartilaginære bruskskiven i leddet kan gi smerter hos yngre pasienter.

 

Ved bakre luksasjoner er det beskrevet lesjoner av store kar, trachea, øsofagus og pneumothorax med ev. dyspné, hevelse i arm og svelgvansker som ledsagende symptomer. I akuttsituasjoner må dette utredes med høy prioritet.

Diagnostikk 

Klinisk undersøkelse og konvensjonell rtg. er upålitelig. CT-undersøkelse er nødvendig ved mistanke om traumatisk luksasjon av sternoclavicularleddet.

Klassifikasjon 

Fremre distorsjon. Subluksasjon. Luksasjon. Bakre luksasjon. Fyseskade: Mediale epifyse av clavicula forbenes først i 18-20-årsalderen, selve fysen lukker seg ikke før i 30-års alder. Mange skader hos unge er SH type I/II fyseskader med god evne til remodellering.

Behandling 

Fremre luksasjon

Som regel konservativ behandling. Ved betydelig feilstilling åpen reponering og operativ fiksering med senegraft gjennom borekanaler.

 

Bakre luksasjon

Ved påvirkning av mediastinale strukturer er reponering av leddet indisert. Forsøk med drag i ekstendert/abdusert arm med digital reponering/manipulering av clavicula, ev. kan clavicula fattes med en frakturholdetang og reponeres med denne. Reposisjonen er oftest ikke stabil (opptil 100% recidiv) og åpen reposisjon med ligamentplastikk skal da gjøres (operasjonsmetode er beskrevet godt i Rockwood and Green´s lærebok). Planlegg for grafthøsting (palmaris longus/hamstring).

Komplikasjoner 

Ved bakre luksasjoner er det beskrevet lesjoner på vitale strukturer i mediastinum. Dødsfall er rapportert ved pinnefiksasjon (letal migrasjon); dette skal aldri gjøres. Generelt rapporteres komplikasjoner i opptil 30% ved kirurgi i litteraturen.

Kontroll 

Ingen kontroll ved konservativt behandlet fremre luksasjon. Ved bakre luksasjon hvor det er gjort reposisjon og ev. ligamentplastikk skal pasienten ha mitella de første 6 uker, deretter gradvis avvikling. Unngå elevasjon/abduksjon over 60° i denne perioden og pasienten skal ikke bruke armen til tungt arbeid. Etter 12 uker gradvis økende belastning.

Prognose 

Distorsjoner og subluksasjoner gjenvinner oftest normal funksjon i løpet av noen uker. Fremre luksasjoner likeledes, men kosmetisk sekvele er hyppig. Bakre luksasjoner kan være komplisert med skade på nevrovaskulære og mediastinale strukturer, åpen reposisjon og fiksasjon er da indikert. Prognosen etter adekvat primærbehandling er imidlertid god.

Referanser 

  1. Rockwood and Green, Fractures in adults.7th ed.
  2. Morell DJ et al. 2016. SCJ dislocation and its management: A review of the literature.
  3. Sewell MD et al. 2013. Instability of the SCJ: current concepts in classification, treatment and outcomes.