Diagnostisk skulderartroskopi

15.05.2024Versjon 1.3

Innledning 

Det finnes mange normalvarianter av anatomien som ses ved skulderartroskopi og mye av utfordringen ved skulderartroskopi ligger, i starten, egentlig i å vurdere hva som er patologisk og hvilke funn en kan eller skal gjøre noe med.

 

Her følger noen bilder av funn ved skulderartroskopi som en liten innføring, og eventuelt et utgangspunkt for diskusjon.

Fremre sener og ligamenter 

 Normalt bicepssenefeste på øvre labrum, venstre skulder, hos en 24 år gammel mann som hadde klinikk på subacromial impingement. Hos denne pasienten ser man en tydelig "kløft" mellom labrum og glenoidkanten, både under bicepssenefestet og langs hele fremre kant. Glenoidkanten var bruskkledd begge steder og dette oppfattes som en normalvariant. Pasienten hadde ingen instabilitetsplager.
Normalt bicepssenefeste på øvre labrum, venstre skulder, hos en 24 år gammel mann som hadde klinikk på subacromial impingement. Hos denne pasienten ser man en tydelig "kløft" mellom labrum og glenoidkanten, både under bicepssenefestet og langs hele fremre kant. Glenoidkanten var bruskkledd begge steder og dette oppfattes som en normalvariant. Pasienten hadde ingen instabilitetsplager.

 Samme pasient som bildet til venstre.
Her ser vi outflow-kanylen står mellom bicepssenen (til høyre), subscapularissenen (til venstre) og ligamentum glenohumerale medius (LGHM / MGHL) som krysser subscapularissenen nedenfor kanylen.
Samme pasient som bildet til venstre. Her ser vi outflow-kanylen står mellom bicepssenen (til høyre), subscapularissenen (til venstre) og ligamentum glenohumerale medius (LGHM / MGHL) som krysser subscapularissenen nedenfor kanylen.

 Bicepssenefestet på øvre labrum. Øvre glenoidkant er bruskkledd under labrum og det foreligger altså ingen løsning av labrum. Dette er en normalvariant. Imidlertid er øvre labrum oppflosset forenelig med en SLAP-lesjon grad 1
Bicepssenefestet på øvre labrum. Øvre glenoidkant er bruskkledd under labrum og det foreligger altså ingen løsning av labrum. Dette er en normalvariant. Imidlertid er øvre labrum oppflosset forenelig med en SLAP-lesjon grad 1

 Subscapularissenen (horisontalt i bakgrunnen) og Ligamentum glenohumerale medius (foran til venstre) sett i luft rett etter at skopet er satt inn.
Subscapularissenen (horisontalt i bakgrunnen) og Ligamentum glenohumerale medius (foran til venstre) sett i luft rett etter at skopet er satt inn.

 

 

 "The Buford Complex". Variant med manglende øvre labrum og veldefinert / snorliknende MGHL hos pasient med subacromial impingement.
"The Buford Complex". Variant med manglende øvre labrum og veldefinert / snorliknende MGHL hos pasient med subacromial impingement.

Labrum 

 Litt flisete fremre labrum venstre skulder. Degenerative forandringer. Ingen instabilitet.
Litt flisete fremre labrum venstre skulder. Degenerative forandringer. Ingen instabilitet.

 Skade med løsning av fremre labrum høyre skulder etter fremre skulderluksasjon
Skade med løsning av fremre labrum høyre skulder etter fremre skulderluksasjon

 Løs fremre labrum høyre skulder hos en ung mann med habituelle skulderluksasjoner.
Løs fremre labrum høyre skulder hos en ung mann med habituelle skulderluksasjoner.

 Normal brusk og bevegelig fremre labrum venstre skulder hos ung mann. Her løftes dette frem med utløpskanylen. Nedre glenoidkant ses til venstre.
Normal brusk og bevegelig fremre labrum venstre skulder hos ung mann. Her løftes dette frem med utløpskanylen. Nedre glenoidkant ses til venstre.

Intern impingement 

 Synovitt ved bakre, øvre labrum høyre skulder hos en ung mann med symptomer på intern impingement. Ses her i luft.
Skopet står i fremre portal.
Synovitt ved bakre, øvre labrum høyre skulder hos en ung mann med symptomer på intern impingement. Ses her i luft. Skopet står i fremre portal.
 Intern impingement høyre skulder hos ung volleyballspiller. Her står skopet i fremre portal.  Kroken trekker i bakre, øvre labrum. Den er litt løsere enn forventet og oppflosset. Til venstre i bildet ses lett oppflossing av rotatorcuffen hvor denne kommer i kontakt med labrum i ekstensjon og 170 grader abduksjon.
Intern impingement høyre skulder hos ung volleyballspiller. Her står skopet i fremre portal. Kroken trekker i bakre, øvre labrum. Den er litt løsere enn forventet og oppflosset. Til venstre i bildet ses lett oppflossing av rotatorcuffen hvor denne kommer i kontakt med labrum i ekstensjon og 170 grader abduksjon.

Rotatorcuffen 

 Liten cuffruptur (og reaksjon i beinet på bare area?)
Liten cuffruptur (og reaksjon i beinet på bare area?)

 Samme fra litt annen vinkel
Samme fra litt annen vinkel

 Kronisk cuffruptur hø. skulder hos 50 år gammel mann. Symtomer ca. 1 år. Cuffen fester på normal måte på tuberculum majus helt til hø. i bildet. Øverst til ve. ses først bicepssenen og, til høyre for denne, kanten på cuffrupturen.
Kronisk cuffruptur hø. skulder hos 50 år gammel mann. Symtomer ca. 1 år. Cuffen fester på normal måte på tuberculum majus helt til hø. i bildet. Øverst til ve. ses først bicepssenen og, til høyre for denne, kanten på cuffrupturen.

Bare area 

 Normalt "bare area" hø. skulder 50 år gammel mann. 
På mediale del av tuberculum majus er et område uten brusk: "Bare area".
Normalt "bare area" hø. skulder 50 år gammel mann. På mediale del av tuberculum majus er et område uten brusk: "Bare area".

 Hill Sachs lesjon hos en 22 år gammel mann med recidiverende fremre luksasjoner. Grop med bart bein posterolateralt på caput. Lesjonen er begrenset av leddbrusk alle sider. Normal cuff / omslagsfold ses til høyre i bildet.
Hill Sachs lesjon hos en 22 år gammel mann med recidiverende fremre luksasjoner. Grop med bart bein posterolateralt på caput. Lesjonen er begrenset av leddbrusk alle sider. Normal cuff / omslagsfold ses til høyre i bildet.

 

 

 Recessen nedad bak i leddet hos en ung mann med subacromial impingement. Uvanlig stort "bare area"
Recessen nedad bak i leddet hos en ung mann med subacromial impingement. Uvanlig stort "bare area"

Subacromial bursa 

 Ung man med skuldersmerter: Skopet er satt i subacromial bursa. Det ses synnovitt opp under acromion og lett oppflossing av cuffens overside
Ung man med skuldersmerter: Skopet er satt i subacromial bursa. Det ses synnovitt opp under acromion og lett oppflossing av cuffens overside

 Samme pasient som bildet til venstre. Med skopet subacromialt ses en partiell cuffruptur i anterioposterior retning.
Samme pasient som bildet til venstre. Med skopet subacromialt ses en partiell cuffruptur i anterioposterior retning.