Talus - Stressfraktur

14.04.2020Versjon 1.3Forfatter: Elisabeth Ellingsen Husebye og Kjetil Hvaal

Stressfratkur i talus 

Stressfraktur i talus beskrives som sjeldent. Hos idrettsutøvere (ballettdansere) beskrives stressfraktur i collum tali etter ankeldistorsjon etterfulgt av smerte, hevelse og belastningsvansker. Ofte visualiseres ikke stressfraktur i talus på rtg. Bruk CT/MR for diagnostikk. Behandling avhengig av dislokasjon og lokalisasjon. Udislokerte, inkomplette frakturer kan behandles med gips i 6-8 uker, avlastning. Ved komplett fraktur og/eller dislokasjon gjøres bengrafting og skrueosteosyntese.

Referanser 

  1. McCormick F, Nwachukwu BU, Provencher MT. Stress fractures in runners. Clin Sports Med. 2012 Apr;31(2):291-306.