Rutiner ved ø-hjelpsinnleggelse fra Ortopedisk Poliklinikk til Sengeposten.

31.08.2023Versjon 0.1Forfatter: Gro Vedvik AndersenGodkjent av: Inger Johansen

Hensikt og omfang  

Sikre at alle håndterer innleggelse av ø-hjelps-pasienter i henhold til prosedyre. Denne prosedyren er primært for innleggelse på sengepost utenom poliklinikken sin åpningstid. Det henvises til egen prosedyre ved innleggelse av ø-hjelp i ortopedisk poliklinikk sin åpningstid.

Ansvar / målgruppe  

Sykepleiere og vakthavende ortoped ved sengepost.

Handlinger 

 • Vakthavende ortoped varsler sengepost om pasient som kommer. Papirer gjøres klar etter prosedyre.
 • Om pasient kommer med ambulanse i resepsjonens åpningstid (06.30- 20.00 mandag til torsdag, 06.30 – 15.00 fredag), må resepsjon varsles om ventet ambulanse.
 • Personal fra sengepost klargjør pasientrom.
 • Legg pasient inn på sengepostlisten i henhold til prosedyre.
 • Innkomstsamtale gjøres. Husk News og høyde/vekt!
 • Anestesivakt varsles ved eventuell operasjon dagen etter.
 • Blodprøver bestilles til påfølgende dag (husk SAG om det planlegges operasjon). Ved behov for blodprøver samme dag (altså utenom lab sin åpningstid) tas disse av personal på sengepost, og analyseres på BS.
 • Følg anvisning fra vakthavende ortoped angående ytterligere undersøkelser.
 • Ved indikasjon for operasjon påfølgende dag gjøres forberedelser til dette.

 • Pasienter som legges inn som ø-hjelp via ort.poliklinikk på dagtid vil være avklart i forhold til smitte.
 • Det tas covid-hurtigtest ved symptomer på dette.