Feber av ukjent årsak

14.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Anne Ma Dyrhol Riise og Liv Hesstvedt

Definisjon 

Temperatur over 38,3 °C målt flere ganger over en 3-ukersperiode uten påvisbar årsak etter relevant utredning i sykehus.

Etiologi 

(Andeler er hentet fra ulike studier som inkluderer barn, eldre og immunsvekkede)

 

Infeksjoner (16-80 %): Tuberkulose, endokarditt, GI/bekken-abscesser (nyre, milt, galleveier, sek. til divertikulitt/appendicitt, gynekologiske infeksjoner, amøber), osteomyelitt, tropesykdom (f.eks. leishmaniasis, malaria, tyfoidfeber, brucellose), virale hepatitter, CMV, EBV, hiv (primær hivinfeksjon, ev. Mycobacterium avium-infeksjon ved lavt CD4-tall).

 

Malignitet (7-12 %): Lymfom, leukemi, myelodysplasi, nyrecancer, lungecancer, GI/gyn.-tumores, metastaser.

 

Autoimmune/systemiske sykdommer (1-31 %): SLE, vaskulitter/temporalisarteritt/polymyalgia rheumatica (eldre), Stills sykdom (unge voksne; feber >1 uke, artralgi/artritt >2 uker, utslett, leukocytose >10, sår hals, lymfadenopati, hepato-/splenomegali, høye transaminaser, negativ ANA og RF), tyroiditt, revmatoid artritt, blandet bindevevssykdom, alkoholisk hepatitt, granulomatøse tilstander.

 

Diverse (2-20 %): Medikamenter (f.eks. antibiotika/nevroleptika), nøytropeni (cytostatikaindusert eller immunsvikt), tromboembolisme, hypothalamisk dysfunksjon, endokrine årsaker, selvpåført eller kunstig framkalt feber.

 

Ukjent (9-51 %).

Diagnostikk 

(se også Importfeber og Feber hos nøytropene pasienter)

 

Individualiseres avhengig av sykehistorie og funn. Gjenta klinisk undersøkelse flere ganger. Ved normale undersøkelser viktig å dokumentere feber.

 

OBS Nøyaktig anamnese

 • Opprinnelsesland (f.eks. hiv, TB)
 • Reiseanamnese (tropiske strøk)
 • Smitteeksponering (dyr, bitt, seksual anamnese)
 • Immunsuppresjon
 • Medikamenter (også seponerte)
 • Feberbeskrivelse (frostanfall)
 • Lokaliserte symptomer
 • Vekttap, nattesvette, residiverende infeksjoner (B-symptomer)
 • Endrede naturlige funksjoner
 • Familiær opphopning av cancer/autoimmune sykdommer

 

Klinisk undersøkelse

 • Generell somatisk undersøkelse.
 • Perifere tegn (embolisering, Osler-knuter) til endokarditt
 • Lymfeknuter, utslett, leddforandringer (obs. Stills sykdom)
 • Palpasjonssmerter (f.eks. columna)
 • Rektaleksplorasjon

 

Blodprøver

 • Hb, leukocytter med diff, trc, SR, CRP, blodutstryk, total-IgE, leverenzymer, LD, CK, kreatinin, TSH, fritt T4, tumormarkører.
 • Protein/serum-elektroforese, kvantitering av immunglobuliner og lette kjeder.
 • Blodkultur minimum x 3 (med timers mellomrom uten antibiotika)
 • Serologi: EBV, CMV, hiv, HBV, HCV, Parvovirus, Toxoplasmose, Borrelia, Lues.
 • Autoantistoffer avhengig av klinisk mistanke (RA, ANA, ANCA, thyreoidea, glatt muskulatur, mitokondrier, ev. AS-TPO, TRAS, SMA, AMA).
 • IGRA–test (f.eks. QuantiFERON-TB ved TB-mistanke).

 

Urinprøver

 • Urinstix, mikroskopi (inkl. parasitter), dyrkning.

Avføringsprøver

 • Patogene tarmbakterier og parasitter.

Billeddiagnostikk

 • Thorax, ultralyd/CT, ev. MR/PET-scan og ekkokardiografi.

Annet (målrettet avhengig av funn)

 • Gynekologisk undersøkelse, sternalmarg, spinalpunksjon, biopsier (f.eks. lymfeknuter, hud, temporalarterie), skjelettscintigrafi, endoskopi.

Behandling 

Antibiotika og steroider skal generelt avventes under utredningen dersom ikke pasienten er kritisk syk (f.eks. nøytropene pasienter, immunsupprimerte eller hivpasienter med risiko for Pneumocystis jirovecii-infeksjon). Ved mistanke om malignitet/systemsykdom bør behandling skje i samråd med aktuell spesialist i onkologi eller revmatolog.