Analyser

Acanthamoeba DNA

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus
10.06.2024Versjon 0.3

Indikasjon 

  • Akantamøbe-keratitt
  • Kronisk granulomatøs encefalitt (granulomatøs amoebe encefalitis - GAE)

Prøvetaking 

  • Biopsi/avskrap fra kornea sendes i sterilt rør tilsatt 0,2 ml sterilt saltvann
  • Hjernebiopsi sendes i sterilt rør tilsatt litt saltvann (for å forhindre uttørking)
  • Spinalvæske minimum 0,5 ml i sterilt glass uten tilsetning
  • EDTA blod ca. 2 ml

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven sendes raskest mulig og helst samme dag
  • Oppbevares og forsendes i romtemperatur

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av genus-spesifikt DNA for Acanthamoeba spp. ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR)

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

DNA-Påvist/Ikke påvist/Inkonklusiv

Svartid 

2-3 virkedager.

Tolkning 

Positivt resultat er diagnostisk for infeksjon med Acanthamoeba.

Negativt resultat i spinalvæske utelukker ikke Acanthamoeba-encefalitt.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert

Referanser 

  • Diagnostic Medical parasitology, Lyne Shore Gracia
  • Atlas of Human parasitology, Lawrence R. Ash, Thomas C. Orihel.