Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Soppmikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
30.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres i presumptivt sterilt materiale eller bronkialskyllevæske ved klinisk mistanke om soppinfeksjon. Analysen kan utføres i andre materialer etter vurdering.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

  • Se aktuelt prøvemateriale og problemstilling.
  • Hasteprøver sendes laboratoriet raskest mulig, laboratoriet eller vakthavende lege bør varsles telefonisk.

Undersøkelsesprinsipp 

Calcofluor White mikroskopi.

Calcofluor White binder chitin og cellulose i soppens cellevegg og er en spesifikk soppfarging.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativt mikroskopi besvares med "soppelementer ikke påvist"

 

Funn av soppelementer kan være vanskelig å entydig bestemme og analysen besvares med:

  • "soppelementer påvist"
  • "gjærsopp påvist"
  • "muggsopp påvist"

Eventuelt med kommentar med beskrivelse av strukturer og tolkning av funn.

Svartid 

1 time - 2 dager.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.