Meningitt og encefalitt

18.05.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Pasienter med mistanke om infeksjon i CNS (meningitt/encefalitt).

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk (se Kontakt og åpningstider) for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver og Akuttpanel spinalvæske

 

Ved symptomer av kort varighet haster det med diagnostikk og spinalpunksjon anbefales på lav terskel.

Se også

Prøvemateriale 

Se Spinalvæske (Prøvetaking og behandling) for mengdeangivelse.

 

Annet relevant mikrobiologisk materiale: