Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HTLV-1/2 antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik Müller, Grete Kro BirkelandGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

  • Nekro-organdonasjon, men ikke ved levende organdonasjon, med mindre donor er fra et område med høy prevalens (Japan, Sør-Amerika)
  • Testing kan også være aktuelt hos pasienter med T-celleleukemi som har oppholdt seg i endemiske områder.

HTLV-I og -II overføres først og fremst med infiserte hvite blodlegemer i blod og blodprodukter.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 250 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Svak positiv / Positiv.

Svartid 

1 virkedag.

Merknader 

Positive prøveresultater vil analysert med HTLV-1/2 antistoff supplerende test (EIA)

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.