Traumemottak annet sted enn på traumestuen

03.12.2019Versjon 0.2

Generelt 

Traumemottak utenfor traumestuen innebærer ofte et større team, inkludert høyspesialisert personell som vanligvis ikke er med på traumemottak. I tillegg er mottaksarenaen ikke innarbeidet og utstyr som traumeteamet er kjent med er kanskje ikke tilgjengelig. Det utvidede traumeteamet trenger da mer tid til klargjøring og briefing.  

 

Forløpet følger ellers standard traumeprosedyre!  Som hovedregel skal alle traumepasienter tas i mot på traumestuen!

 

Aktuelle pasientgrupper (Teamleder har endelig beslutningsmyndighet): 

 • Overflyttede pasienter fra andre sykehus med påviste skader som krever øyeblikkelig operativ eller akuttradiologisk intervensjon. 
 • Andre traumepasienter (ikke overflytting) som prehospital anestesilege vurderer som så hemodynamisk ustabile at det er mest hensiktsmessig å ta pasienten direkte til operasjonsstue/hybridstue. 

 

Arenaer (Traumeteamet møter på traumestuen ved alarm og går samlet til annen mottaksarena):  

 • Hybridstuen, TKS (2. etg.)  
 • SOP, operasjonsstue 3 (1. etg.)  
 • Intervensjonslab. 11 (1. etg.)  

 

Teamleders sjekkliste for traumemottak utenfor traumestuen. Avklares før pasientens ankomst, hvis mulig: 

 • Be koordinator i Akuttmottak (972530) om å utpeke i samråd m/vaktleder (977930) én loggfører, samt eventuelt én sykepleier til traumeteamet. 
 • Konferér med traumebakvakt (976334), og be loggfører kalle inn andre aktuelle bakvakter. 
 • Informér koordinator AKMO (972530) om at traumemottaket skal skje utenfor skadestuen.  
 • Dersom det er tid til det, avtal tidspunkt for utløsing av traumealarm med koordinator AKMO (972530) før pasienten ankommer, da annen arena krever mer tid til forberedelser og omkledning. 
 • Avtale prioritering av ulike behandlingstiltak med aktuelle spesialister på forhånd, om mulig. 
 • Være ansvarlig for å få traumeteamet med fra traumestuen til aktuell mottaksarena.
 • Å sørge for presentasjon og utvidet briefing av utvidet traumeteam, da det er nye og høyspesialiserte teammedlemmer til stede.  
 • Be den utpekte loggfører om: 
  • å informere om endret sted for traumemottak ved: 
   • Bestilling av massiv transfusjonspakke  
   • Innkalling av bakvakter  
  • Å finne frem nødvendig utstyr. Teamet hjelper til å bære fra skadestuen 
  • Å ta med underlagsplate til BEST-kurven, evt. få hjelp ved mottaksarena til å finne et bord 
 • Be radiograf (932382) sørge for at gjennomlysning er tilgjengelig ved mottaksarena.